Project detail

Výzkum a vývoj nového systému podlah na silikátové bázi pro extrémní mechanické a chemické zatížení

Duration: 01.07.2014 — 31.12.2017

Mark

TA04010143

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2014-07-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2014-07-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- part funder (2014-07-01 - not assigned)

Results

DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P. Odborná zpráva - Aktualizace poznatků o současně nabízených podlahových systémech a jejich složkách pro průmyslové podlahy se zaměřením na extrémní provozy. Brno: 2014.
Detail

MELICHAR, J. Nový podlahový systém pro extrémní zatížení se zvýšeným obsahem druhotných surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2017, roč. 4, č. 4/2017, s. 13-14. ISSN: 1210-4612.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P. Odborná zpráva - Optimalizace a vyhodnocení vhodnosti surovin pro vyvíjený podlahový systém s ohledem na vzájemnou kompatibilitu jednotlivých komponent. Brno: 2014.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P. Odborná zpráva - Katalog potencionálních surovin. Brno: 2014.
Detail

MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V. Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin. 2017.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“. 2017.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Vliv vybraných alternativních příměsí na chemickou odolnost vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P. Odborná zpráva - Návrh a ověření potěrů včetně spolupůsobení s adhezním můstkem v laboratorních podmínkách. Brno: 2015.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P. Odborná zpráva - Návrh a ověření adhezních můstků v laboratorních podmínkách. Brno: 2015.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P. Odborná zpráva - Metodika diagnostiky stávajících podlahových konstrukcí pro extrémní provozy. Brno: 2015.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P. Odborná zpráva - Charakterizace extrémních provozů z hlediska podlah – aplikační i expoziční podmínky. Brno: 2015.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Stanovení interakce mezi polymerním adhezním můstkem a zaolejovaným/vlhkým podkladním betonem. In XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 98-102. ISBN: 978-80-214-5294-7.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Vliv vybraných alternativních příměsí na fyzikálně-mechanické vlastnosti vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu. In XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin. 1. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 112-116. ISBN: 978-80-214-5294-7.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ BETOSAN s.r.o., Praha 4 - Podolí, CZ: Podlahový systém s adhezním můstkem a potěrem pro extrémní mechanické namáhání a chemickou resistenci. 30228, užitný vzor. (2017)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ BETOSAN s.r.o., Praha 4, Podolí, CZ: Podlahový systém pro extrémní mechanické namáhání a chemickou odolnost. 31164, užitný vzor. (2017)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ BETOSAN s.r.o., Praha 4, Podolí, CZ: Materiál pro ošetření povrchu podlah pro provozy s extrémním namáháním. 31072, užitný vzor. (2017)
Detail

DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: EPP4B; Ošetření povrchu pro zamezení průniku kapalin. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/89_ta04010143-2016v002.pdf. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: PH/L1_20EPC; Silikátový potěr na bázi alternativních surovin pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: PH/L1; Silikátový potěr pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: EMWZ_ST; Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při nepříznivých podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ŽIŽKOVÁ, N.; KREJČÍ, P.: CM1SZ; Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při standardních podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. (funkční vzorek)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P.: Potěr PH2; Provádění finálních vrstev podlah pro extrémní nároky na provozní podmínky. BETOSAN, s. r. o. Na Dolinách 28 147 00 Praha 4. (ověřená technologie)
Detail

DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: VSM3A; Vytvrzení povrchu silikátových podlah. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/90_ta04010143-2016v004.pdf. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; DUFKA, A.; DVOŘÁKOVÁ, M.; MELICHAR, J.: CM-17-020; Metodika laboratorních zkoušek trvanlivosti podlahových systémů ve specifických agresivních prostředích. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 95 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P.: EPV2B; Ošetření povrchu pro zvýšení chemické rezistence. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě.. URL: http://thd.fce.vutbr.cz/prilohy/91_ta04010143-2016v003.pdf. (funkční vzorek)
Detail