Patent detail

Podlahový systém s adhezním můstkem a potěrem pro extrémní mechanické namáhání a chemickou resistenci

DROCHYTKA, R. BYDŽOVSKÝ, J. PUMPR, V. DOHNÁLEK, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Podlahový systém pro stávající i nové provozy, které kladou extrémní požadavky na mechanickou a chemickou odolnost. Daný systém je tvořen adhezním můstkem a potěrem a lze jej využít hlavně pro podlahy skladů, manipulační plochy, dna záchytných jímek, recyklační stanice, chemický průmysl, silniční žlaby, sklady hnojiv, atp.

Keywords

Adhezní můstek, potěr, extrémní odolnost, podlahy.

Patent number

30228

Date of registration

10.01.2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ BETOSAN s.r.o., Praha 4 - Podolí, CZ

www

Documents