Patent detail

Materiál pro ošetření povrchu podlah pro provozy s extrémním namáháním

DROCHYTKA, R. BYDŽOVSKÝ, J. PUMPR, V. DOHNÁLEK, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o materiál pro ošetření podlahového potěru na cementové bázi, zejména pro provozy s extrémním namáháním. Materiál se aplikuje jako vsyp nanesením na povrch čerstvě uloženého, uhlazeného podlahového potěru a následným vleštěním do povrchové vrstvy pomocí strojní rotační hladičky.

Keywords

Podlaha, povrch

Patent number

31072

Date of registration

03.10.2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ BETOSAN s.r.o., Praha 4, Podolí, CZ

www

Documents