Publication detail

TRASI - TRAFFIC SIMULATOR FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS APPLICATIONS

HYNČICA, T. HYNČICA, O. KUČERA, L. ERBEN, V.

Original Title

TRASI - TRAFFIC SIMULATOR FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS APPLICATIONS

Czech Title

TRASI - Dopravní simulátor pro aplikace iteligentních dopravních aplikací

English Title

TRASI - TRAFFIC SIMULATOR FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS APPLICATIONS

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

There are numerous approaches leading to increase in throughput of the existing route networks. However, only few have been investigated in detail. For proper analysis of impact of distributing traffic information to drivers it is essential to use a traffic simulator combined with communication simulation for ITS applications. That is why we decided to create a simulator called TRASI (TRAffic SImulator), which combines traffic and vehicular communication simulations. For its evaluation and testing its capabilities we used a set of simple scenarios (experiments).

Czech abstract

Existují četné přístupy vedoucí ke zvýšení propustnosti stávajících dopravních sítí. Nicméně, jen málo je jich zkoumáno v detailu. Pro správnou analýzu dopadu distribuce dopravních informací pro řidiče je nezbytné použít dopravní simulátor v kombinaci s komunikační simulací. To je důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit simulátor s názvem TRASI (Traffic Simulator), který kombinuje provoz a automobilovou komunikaci. Pro jeho ohodnocení a testování jeho schopnosti jsme použili sadu jednoduchých scénářů.

English abstract

There are numerous approaches leading to increase in throughput of the existing route networks. However, only few have been investigated in detail. For proper analysis of impact of distributing traffic information to drivers it is essential to use a traffic simulator combined with communication simulation for ITS applications. That is why we decided to create a simulator called TRASI (TRAffic SImulator), which combines traffic and vehicular communication simulations. For its evaluation and testing its capabilities we used a set of simple scenarios (experiments).

Keywords

ITS, traffic simulator, communication simulator

RIV year

2012

Released

27.06.2012

Publisher

Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno,

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4540-6

Book

MENDEL 2012 18th Intermational Conference on Soft Computing

Edition

1

Edition number

1

Pages from

315

Pages to

319

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT93439,
 author="Tomáš {Hynčica} and Ondřej {Hynčica} and Lukáš {Kučera} and Vojtěch {Erben}",
 title="TRASI - TRAFFIC SIMULATOR FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS APPLICATIONS",
 annote="There are numerous approaches leading to increase in throughput of the existing route networks. However, only few have been investigated in detail. For proper analysis of impact of distributing traffic information to drivers it is essential to use a traffic simulator combined with communication simulation for ITS applications. That is why we decided to create a simulator called TRASI (TRAffic SImulator), which combines traffic and vehicular communication simulations. For its evaluation and testing its capabilities we used a set of simple scenarios (experiments).",
 address="Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno,",
 booktitle="MENDEL 2012 18th Intermational Conference on Soft Computing",
 chapter="93439",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno,",
 year="2012",
 month="june",
 pages="315--319",
 publisher="Nosová Hana, Koperníkova 4362/21, Brno,",
 type="conference paper"
}