Publication detail

Computer Analysis of Driver Trajectory

ŠTOHL, R. HAVLÍKOVÁ, M. ŠEDIVÁ, S.

Original Title

Computer Analysis of Driver Trajectory

Czech Title

Analýza dráhy řidiče

English Title

Computer Analysis of Driver Trajectory

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper deals with evaluation of reliability of a human operator in the MMS (Man-Machine-System). In terms of controls the driver is a very universal and effective controller. In contrast to an unnatural controller the driver fatigue (both mental and physical) is reflected and it is reduces driver control abilities. The paper describes analyzing of driver trajectory and driver state monitoring with no signs of fatigue and with fatigue. The statistical analysis of driver trajectories is given and important characteristics of dynamic driver control actions are described. These are mainly Standard deviation, Allan deviation and Poincare distance.

Czech abstract

: Článek se zabývá hodnocením spolehlivosti lidského operátora v systémech MMS. Z pohledu regulační techniky je řidič velmi univerzální a efektivní regulator. Narozdíl od neživého regulátoru se ale u něj projevuje únava a to především fyzická a psychycká, která snižuje schopnosti řidiče. V článku je popsána analýza jízdních trajektorií a monitorování stavu řidiče bez známek únavy a při únavě. Je uvedena statistická analýza souborů jízd řidičů a popis významých charakteristik vypovídajících o dynamice akčních zásahů řidiče. Jedná se především o směrodatnou odchylku, Alllanovu odchylku a Poincareho vzdálenost.

English abstract

The paper deals with evaluation of reliability of a human operator in the MMS (Man-Machine-System). In terms of controls the driver is a very universal and effective controller. In contrast to an unnatural controller the driver fatigue (both mental and physical) is reflected and it is reduces driver control abilities. The paper describes analyzing of driver trajectory and driver state monitoring with no signs of fatigue and with fatigue. The statistical analysis of driver trajectories is given and important characteristics of dynamic driver control actions are described. These are mainly Standard deviation, Allan deviation and Poincare distance.

Keywords

driver fatigue, MMS, driver state monitoring, analyzing of driver trajectory, statistical analysis, Poincare distance, Allan deviation

RIV year

2011

Released

15.07.2011

Publisher

WSEAS Press

Location

Greece

ISBN

978-1-61804-019-0

Book

Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Computers

Pages from

135

Pages to

140

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT72591,
 author="Radek {Štohl} and Marie {Havlíková} and Soňa {Šedivá}",
 title="Computer Analysis of Driver Trajectory",
 annote="The paper deals with evaluation of reliability of a human operator in the MMS (Man-Machine-System). In terms of controls the driver is a very universal and effective controller. In contrast to an unnatural controller the driver fatigue (both mental and physical) is reflected and it is reduces driver control abilities. The paper describes analyzing of driver trajectory and driver state monitoring with no signs of fatigue and with fatigue. The statistical analysis of driver trajectories is given and important characteristics of dynamic driver control actions are described. These are mainly Standard deviation, Allan deviation and Poincare distance.",
 address="WSEAS Press",
 booktitle="Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Computers",
 chapter="72591",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="WSEAS Press",
 year="2011",
 month="july",
 pages="135--140",
 publisher="WSEAS Press",
 type="conference paper"
}