Project detail

Vícetónová modulace realizovaná překryvnou bankou filtrů

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2011

On the project

Vícetónové modulace jsou využívány v ADSL, VDSL, WLAN, PLC a v systémech pro digitální rádiové a televizní vysílání. Tyto systémy využívají DMT nebo OFDM modulaci. Výhodu těchto modulací je jednoduchá realizovatelnost a ekvalizace. Dosažená přenosová rychlost těchto systémů je značně redukována na přenosových kanálech s ostře tvarovanou přenosovou charakteristikou, při výskytu úzkopásmového rušení nebo v terestrickém přenosu na kanálech s Rayleigho únikovém. V poslední době byla publikována řada přístupů nepřekryvné modulace bankou filtrů (FMT). Jejím nedostatkem je však nárůst složitosti, přenosového zpoždění a neoptimální využití poskytnutého přenosového spektra. Na ideálních kanálech tak dosahuje nepřekryvná FMT při stejné hodnotě PSD nižší přenosové rychlost s ohledem na nevyužité části spektra mezi nosnými. Cílem projektu je výzkum systému s překryvnou realizace modulační banky filtrů, která umožní lepší využití kmitočtového pásma a nižší řád filtrů. Vyžaduje však složitější systém ekvalizace. Základní vlastnosti tohoto modulačního systému jsme již publikovali.

Description in English
Multitone modulations are used in ADSL, VDSL, WLAN, PLC and in digital radio and television broadcasting systems. These systems use DMT or OFDM modulations. An advantage of these modulations is the simple equalization. The achieved data rate of these systems is considerably reduced on transmission channels with closely shaped frequency characteristic when the narrow-band interference occurs or on terrestrial Rayleigh fading channels. In recent years, a number of approaches of non-overlapped Filter MultiTone (FMT) modulation were published. Their disadvantages are increased complexity and transmission delay, and suboptimal utilization of the available transmission band. On ideal channels, non-overlapped FMT with the same PSD achieves a smaller data rate by reason of non-utilized spectrum part between the carriers. The goal of this project will be research into overlapped FMT systems, which enable better bandwidth utilization and lower filter order. It also needs a more complex equalization. The basic properties of this modulation system were published.

Keywords
Modulace bankou filtrů, ekvalizace, FMT, ADSL, VDSL, WLAN, PLC, DAB, DVB-T

Key words in English
Filter MultiTone (FMT), equalization, ADSL, VDSL, WLAN, PLC, DAB, DVB-T

Mark

GA102/09/1846

Default language

Czech

People responsible

Šilhavý Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2009-01-01 - 2011-12-31)

Results

DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P. Fault Tolerant Safety Systems Design. In 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2009. Dunakiliti: ASSZISZTENCIA Congress Bureau, 2009. p. 58-62. ISBN: 978-963-06-7716-5.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; ŠILHAVÝ, P. Two-port Network Transfer Function for Power Line Topology Modeling. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 356-363. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Equalization in Half-overlap Subchannel Filtered MultiTone Modulation. In Proceedings of the 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2009. Dunakiliti: ASSZISZTENCIA Congress Bureau, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-963-06-7716-5.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; KOUTNÝ, M. Non-overlapped FMT modulation in wireless networks. In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). 1. Corfu: WSEAS Press, 2010. p. 174-178. ISBN: 978-960-474-208-0.
Detail

SYSEL, P.; KRAJSA, O. Optimization of FIR filter implementation for FMT on VLIW DSP. In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). 1. Corfu: WSEAS Press, 2010. p. 169-173. ISBN: 978-960-474-208-0.
Detail

DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P. INTRODUCTION THE CONCEPT OF MAJORITY VOTING WITH PRIORITIES INTO FAULT-TOLERANT SOFTSWITCH. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. H-1055 Budapest Szent István krt. 7.: Asszisztencia SzervezoKft., 2010. p. 456-460. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Analysis of DFE Equalizer Order for Filtered MultiTone Modulation. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. 1. H-1055 Budapest Szent István krt. 7.: Asszisztencia SzervezoKft., 2010. p. 119-123. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

ŠPORIK, J.; DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P.; FILKA, M.; TEJKAL, V. AVAILABILITY OF VOIP SERVICE. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. H-1055 Budapest, Szent István krt. 7.: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 314-318. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M. Optimized implementation of FMT modulation on DSP. In Advances in Communictions, Computers, Systems, Circuits and Devices. Puerto De La Cruz: wseas, 2010. p. 268-271. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

SYSEL, P.; RAJMIC, P. Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 27, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Modulace Filtered MultiTone (FMT), implementace ekvalizéru a analýza jeho optimálního řádu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J. Power line modelling for creating PLC communication system. INTERNATIONAL JOURNAL of COMMUNICATIONS, 2010, vol. 4, no. 1, p. 13-21. ISSN: 1998-4480.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P. DISCRETE TIME SYSTEMS. In DISCRETE TIME SYSTEMS. 1. 2011. s. 363-382. ISBN: 978-953-307-200-5.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; KOUTNÝ, M. Half-overlapped Filtered MultiTone modulation for PowerLine Communication systems. In Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Systems. Rhodos: WSEAS Press, 2009. p. 596-599. ISBN: 978-960-474-097-0.
Detail

SYSEL, P.; RAJMIC, P. Goertzel Algorithm Generalized to Non-integer Multiples of Fundamental Frequency. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1687-6172.
Detail

KRAJSA, O.; FOJTOVÁ, L. Host distance measurement using ICMP protocol in IP networks. In Proceedings of the 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

KRAJSA, O.; FOJTOVÁ, L. RTT measurement and its dependence on the real geographical distance. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

KRAJSA, O. Filtered Multitone Modulation and its comparison with OFDM modulation. In Proc. Int. Conf. Teleinformatics 2011. Dolní Morava: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M. Modeling and evaluation of power line for Smart grid communication. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 2011, no. 8, p. 228-232. ISSN: 0033-2097.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P. Filterbank modulation techniques and its utilization in ADSL systems. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P. The Fault-tolerant Control System Based on Majority Voting with Kalman Filter. In Proceedings of 2011 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2011. p. 472-477. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P. The Hybrid Voice Card Implementation into Software Private Branch Exchanges. In Proceedings of the 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 2011. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Comparison of equalization in overlapped and non-overlapped FMT modulations. In Proceedings of the 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P. Turbo konvoluční kódy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 35, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M. Overlapped filtered multitone modulation and its optimization on VLIW DSP. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 86, no. 12, p. 91-95. ISSN: 0033-2097.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; RÁŠO, O.; MARTINÁSEK, J.; ŠILHAVÝ, P. Optimization of differential power analysis. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 2011, no. 12, p. 140-144. ISSN: 0033-2097.
Detail

KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Modelling of part medium access methods in the HomePlug. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, vol. 88, no. 1, p. 225-229. ISSN: 0033-2097.
Detail

KRAJSA, O. Communication system based on filterbank modulation techniques. In Proceedings of the 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; KOUTNÝ, M.: FMTmodem; Filtered Multitone Modem. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.: FMTtoolbox; FMTtoolbox. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

ŠILHAVÝ, P.: HUF1; Generátor zadání a řešení pro návrh Huffmanova kódu. UTKO, FEKT, VUT v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
Detail