Publication detail

Optimization of differential power analysis

MARTINÁSEK, Z. MÁCHA, T. RÁŠO, O. MARTINÁSEK, J. ŠILHAVÝ, P.

Original Title

Optimization of differential power analysis

Czech Title

Optimalizace diferenciální výkonové analýzy

English Title

Optimization of differential power analysis

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The article describes the optimization of differential side channel analysis which is often used in differential power analysis. The introductory chapters discusses in great detail the theoretical background of method. The new improvement is proposed, which allow reduction of the required calculations by 73% and it is in the worst case. The method is based on knowledge of the Hamming weight of secret key. Hamming weight of secret key can be determined by adding only one reference measurement of power consumption. The testbed focused on measuring direct emissions was built to verify proposal optimization and experimental verification was carried out.

Czech abstract

Článek popisuje optimalizaci diferenciální výkonové analýzy která je často používána při analýze výkonovým nebo elektromagnetickým postranním kanálem. Úvodní kapitoly popisují detailně metodu diferenciální analýzy a následně je navržena optimalizace metody, která umožní redukci nutných výpočtů o 73 % a to v nejhorším možném případě. Optimalizace metody vychází ze znalosti Hammingovy váhy tajného klíče, která je určena pomocí referenčního měření výkonové spotřeby. Bylo vytvořeno experimentální pracoviště, kde byla navrhovaná metoda testována.

English abstract

The article describes the optimization of differential side channel analysis which is often used in differential power analysis. The introductory chapters discusses in great detail the theoretical background of method. The new improvement is proposed, which allow reduction of the required calculations by 73% and it is in the worst case. The method is based on knowledge of the Hamming weight of secret key. Hamming weight of secret key can be determined by adding only one reference measurement of power consumption. The testbed focused on measuring direct emissions was built to verify proposal optimization and experimental verification was carried out.

Keywords

differential power analysis, DPA, side channel, power consumption, optimization

RIV year

2011

Released

13.12.2011

Pages from

140

Pages to

144

Pages count

5

BibTex


@article{BUT75062,
  author="Zdeněk {Martinásek} and Tomáš {Mácha} and Ondřej {Rášo} and Josef {Martinásek} and Pavel {Šilhavý}",
  title="Optimization of differential power analysis",
  annote="The article describes the optimization of differential side channel analysis which is often used in differential power analysis. The introductory chapters discusses in great detail the theoretical background of method. The new improvement is proposed, which allow reduction of the required calculations by 73% and it is in the worst case. The method is based on knowledge of the Hamming weight of secret key.
Hamming weight of secret key can be determined by adding only one reference measurement of power consumption.
The testbed focused on measuring direct emissions was built to verify proposal optimization and experimental verification was carried out.",
  chapter="75062",
  number="12",
  volume="2011",
  year="2011",
  month="december",
  pages="140--144",
  type="journal article"
}