Project detail

Výzkum a vývoj pístového parního motoru a jeho příslušenství

Duration: 01.04.2007 — 31.12.2009

On the project

Navrhnout, postavit a zprovoznit pístový parní motor. Motor bude navržen pro takové provozní parametry vstupní a výstupní páry, aby mohl být v budoucnu využíván v centrálách pro KVET malých výkonů. Jako zdroj tepla pro ohřev páry se především počítá s biomasou. Součástí návrhu bude i termodynamický popis dějů probíhajících při plnění a expanzi páry ve válci motoru. Ověření tohoto návrhu bude pomocí měření, které bude součástí zprovoznění prototypu.

Description in English
A design, manufacturing and putting into operation of piston steam engine. This engin will be designed to use in a small CHP units for biomass. Design will be include thermoddynamic phenomenas description. Design verification will be done by process instrumentation.

Keywords
pístový parní motor, CHP, kombinovaná výroba tepla a elektřiny, biomasa, parní cyklus

Key words in English
Piston steam engine, CHP, combined heat and power, biomass, steam cycle

Mark

FT-TA4/092

Default language

Czech

People responsible

Škorpík Jiří, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2007-04-01 - 2009-12-31)
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.
- fellow researcher (2007-04-01 - 2009-12-31)

Units

Dept. of Power Engineering
- (2007-04-01 - 2009-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- whole funder (2007-04-01 - 2009-12-31)

Results

KOHOUT, P.; ŠEN, H. Aplikace spalovacích motorů do technologie fluidního spalování. In Energie z biomasy VI - sborník příspěvků konference. první. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 36-41. ISBN: 978-80-248-1535-0.
Detail

ŠKORPÍK, J.; FIEDLER, J. Vývoj malého pístového parního motoru. Energetika, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 110-112. ISSN: 0375-8842.
Detail

PAVLŮ, J.; ŠUMPELA, P. Vývoj teplárenských technologií do výkonu 10MWt. In Sborník konference z biomasy VI. první. Ostrava: 2007. ISBN: 978-80-248-1535-0.
Detail

FIEDLER, J.; FLIMEL, T.; Flimel: Způsob monitorování dálkově ovládaných armatur. 304063, patent. (2013)
Detail

FIEDLER, J.; FLIMEL, T.; Flimel: Zařízení pro monitorování dálkově ovládaných armatur. 19544, užitný vzor. (2009)
Detail

FIEDLER, J.; NOVOTNÝ, Z.: VZ-UPEI-2008-03-02; Pístový parní stroj. FSI, VUT Brno. (funkční vzorek)
Detail

FT 137S001; Termodynamický návrh pístového parního motoru s jedním šoupátkem Síly působící na píst; Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka. EÚ. (ověřená technologie)
Detail