Patent detail

Způsob monitorování dálkově ovládaných armatur

FIEDLER, J. FLIMEL, T.

Patent type

Patent

Abstract

Popsané nedostatky odstraňuje technické řešení způsobu a zařízení pro kontinuální monitorování (snímání a vyhodnocování) armatur ovládaných servomotorem, které jsou součástí technologických zařízení a jejich uzlů. Nutná úprava pro instalaci systému nijak nezasahuje do funkce armatury.

Keywords

monitorování funkce, armatura

Patent number

304063

Date of registration

31.07.2013

Date of expiry

10.12.2028

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Flimel

Documents