Patent detail

Zařízení pro monitorování dálkově ovládaných armatur

FIEDLER, J. FLIMEL, T.

Patent type

Utility model

Abstract

V současné době jsou uzavírací a zejména regulační armatury ovládané servo-pohony provozovány bez zjišťování velikosti síly, resp. momentu potřebného k pohybu v reálném čase. Síla nebo moment nutný k přestavení pohyblivých částí se však v průběhu doby provozu armatury mění-což je důsledek provozního působení,

Keywords

monitorování, armatura

Patent number

19544

Date of registration

20.04.2009

Date of expiry

10.12.2028

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Flimel

Documents