Project detail

Inovace magisterského kursu "Číslicové zpracování akustických signálů"

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Mark

IS-1188

Default language

Czech

People responsible

Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2005-04-27 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2005-04-27 - not assigned)

Results

Peter Füzék. Potlačování impulsních rušení ve zvukových signálech pomocí neuronových sítí. In Research in Telecommunication Technology 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 105 ( s.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail