Detail projektu

Inovace magisterského kursu "Číslicové zpracování akustických signálů"

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

Označení

IS-1188

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (27.04.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2005-04-27 - nezadáno)

Výsledky

Peter Füzék. Potlačování impulsních rušení ve zvukových signálech pomocí neuronových sítí. In Research in Telecommunication Technology 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 105 ( s.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail