Publication detail

Potlačování impulsních rušení ve zvukových signálech pomocí neuronových sítí

Peter Füzék

Original Title

Potlačování impulsních rušení ve zvukových signálech pomocí neuronových sítí

Czech Title

Potlačování impulsních rušení ve zvukových signálech pomocí neuronových sítí

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje možnost využití neuronových sítí ve zvukové technice pro potlačování impulsních rušení, které se objevují na gramofonových nahrávkách a způsobují rušivé praskání. Potlačování tohoto jevu je dvoufázovým procesem. Během první fáze se detekuje impulsní rušení a ve druhé fáze se odstraňuje jeho nežádoucí vliv. Pro obě etapy zpracování jsou vytvořené neuronové sítě a algoritmy jsou otestovány a optimalizovány. Implementace algoritmu byla provedena v prostředí Matlab s využitím nadstavby Neural Network Toolbox.

Czech abstract

Příspěvek popisuje možnost využití neuronových sítí ve zvukové technice pro potlačování impulsních rušení, které se objevují na gramofonových nahrávkách a způsobují rušivé praskání. Potlačování tohoto jevu je dvoufázovým procesem. Během první fáze se detekuje impulsní rušení a ve druhé fáze se odstraňuje jeho nežádoucí vliv. Pro obě etapy zpracování jsou vytvořené neuronové sítě a algoritmy jsou otestovány a optimalizovány. Implementace algoritmu byla provedena v prostředí Matlab s využitím nadstavby Neural Network Toolbox.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18810,
 author="Peter {Füzek} and Miroslav {Balík}",
 title="Potlačování impulsních rušení ve zvukových signálech pomocí neuronových sítí",
 annote="Příspěvek popisuje možnost využití neuronových sítí ve zvukové technice pro potlačování impulsních rušení, které se objevují na gramofonových nahrávkách a způsobují rušivé praskání. Potlačování tohoto jevu je dvoufázovým procesem. Během první fáze se detekuje impulsní rušení a ve druhé fáze se odstraňuje jeho nežádoucí vliv. Pro obě etapy zpracování jsou vytvořené neuronové sítě a algoritmy jsou otestovány a optimalizovány. Implementace algoritmu byla provedena v prostředí Matlab s využitím nadstavby Neural Network Toolbox.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Research in Telecommunication Technology 2006",
 chapter="18810",
 institution="VUT v Brně",
 year="2006",
 month="september",
 pages="105",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}