Project detail

Kvalita služeb v hromadných rádiových sítích

Duration: 03.09.2003 — 31.12.2006

On the project

Projekt navazuje na nosný projekt GA ČR "Komunikační protokoly v sítích s dynamickým směrováním", který se zabývá vývojem nového komunikačního prostředí pro informační systémy městské hromadné dopravy. Toto komunikační prostředí mimo jiné zahrnuje komunikaci v hromadných rádiových sítích. Při zařazení tohoto typu sítě do celého komunikačního řetězce je nutno navrhnout integraci mezi touto sítí a navazujícími sítěmi. S integrací sítí je úzce svázána kvalita služeb. Pokud budeme mít zájem na vyhodnocení celkové kvality služeb při komunikaci mezi různými sítěmi, musí být vyhodnocována dílčí kvalita služeb těchto sítí. V současné době není známa metoda vyhodnocování kvality služeb v hromadných rádiových sítí pro účely integrace s jinými typy sítí. Cílem projektu je vypracovat komplexní metodiku řešení tohoto problému. Tato metodika by měla pokrývat celý komunikační řetězec. Dále pomocí výsledků měření v reálné hromadné rádiové síti navrhnout vhodné parametry výkonnosti sítě (technická část kvality služeb), definovat jejich vzájemné vztahy a tak finálně vypracovat metodu vyhodnocování funkce dostupnosti pro hromadné rádiové sítě.

Description in English
The project relates to a carrier project GA ČR "Communication protocols for networks with dynamic routing", which focuses on developing a new communication system for municipal transport. The system involves among others communication in trunked radio networks. Including this type of network in overall communication requires proposing an integration of this network and related networks. The quality of service is closely limited to network integration. In the case we are interested in the overall quality of service while processing the communication between these networks, partial qualities of service of interconnected networks have to be evaluated. Currently, if we are interested in the integration of this network with other networks, there is no known method for evaluating the quality of service in trunked radio networks. The goal of the project is to elaborate a complex methodology for solving this problem. This methodology should cover the overall communication process and also propose suitable parameters of network performance (technical part of quality of service) using the results measured in a real trunked radio network. For these parameters it should define mutual relations and finally propose a method for evaluating the availability function of trunked radio networks.

Keywords
kvalita služeb; výkonnost sítě; hromadná rádiová síť; datová síť; digitální síť; integrace; IP

Key words in English
Quality of Service; Network Performance; Trunker Radio Network; Data Network; Digital Network; Integration; IP

Mark

GP102/04/P047

Default language

Czech

People responsible

Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2003-09-15 - 2006-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2003-09-15 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty
- whole funder (2004-01-01 - 2006-12-31)

Results

KOMOSNÝ, D., BALÍK, M. Quality of Service in Trunked Radio Network. In ICN'2004 - 3rd International Conference on Networking. Gosier, Guadeloupe, French Carribbean: IEEE, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KOMOSNÝ, D.; SNÁŠEL, J. SDL model of trunked radio network. In Proceedings EC-SIP-M 2005. Smolenice: Slovak University of Technology, 2005. p. 298 ( p.)ISBN: 80-227-2257-X.
Detail

KOMOSNÝ, D.; ŠIMEK, M. Service Availability Classification for Trunked Radio Network Used in Municipal Transport. In Proceedings of Electronics ET2006. Bulgaria: Technical University - SOFIA, 2006. p. 3 ( p.)ISBN: 954-438-567-3.
Detail

SNÁŠEL, J., KOMOSNÝ, D. The interconnection of trunked radio network and IP network. In ICSES '06 International Conference on Signals and Electronic Systems. Lodz. Poland: Technical University of Lodz, 2006. p. 231 ( p.)ISBN: 83-921172-3-9.
Detail

KOMOSNÝ, D. Kvalita služeb IP sítí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MURSHED, G., KOMOSNÝ, D. Jazyk SDL. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 18, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SNÁŠEL, J., KOMOSNÝ, D. MPT 1327 - standard pro hromadné rádiové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

Galal Murshed. Internetworking TETRA with Packet Data Network. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2006, vol. 28, no. 1, p. 154 ( p.)ISSN: 1738-6438.
Detail

Jaroslav Snášel, Dan Komosný. Aspects of Interconnection of Trunked Radio Network and IP Network. International Transactions on Communication and Signal Processing, 2006, vol. 4, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1738-9682.
Detail

Galal Abdo Awad Murshed. TETRA over IP. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2006, vol. 31, no. 1, p. 63 ( p.)ISSN: 1738-6438.
Detail

Ing. Milan Šimek Ing. Dan Komosný, Ph.D. Určení dostupnosti služby pomocí simulačního modelu trunkové rádiové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 54, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VÍTEK, M., GREGOŘICA, M., KOMOSNÝ, D. Řízení a přístup ke službám hromadné radiové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 57, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D. Voice/Data Integration in Municipal Transport Management. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2005, vol. 1, no. 4, p. 20 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

KOMOSNÝ, D. Protokoly doporučení H.323 pro realizaci základního hlasového spojení přes IP síť. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 21, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail