Project detail

Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur

Duration: 01.04.2004 — 31.12.2006

On the project

Mezi netradiční nástroje pro modelování mikrovlnných struktur řadíme dopředné a rekurentní neuronové sítě. Za netradiční nástroje pro optimalizaci považujeme evoluční algoritmy (genetické, polytopní) a umělé neuronové sítě.Předkládaný projekt je zaměřen na vzájemné porovnání netradičních přístupů k modelování a optimalizaci mikrovlnných struktur. Na základě provedeného srovnání budou stávající přístupy k modelování a optimalizaci originálním způsobem modifikovány.V případě vytváření modelů bude důraz kladen na dosažení dobré přesnosti modelů, jejich nízké výpočetní náročnosti jak v etapě přípravy tak v etapě použití, a na možnost realizovat automatizované vytváření modelů.V případě optimalizace bude důraz kladem na rychlou konvergenci, na stabilitu a na vzájemné propojení globálních a lokálních optimalizačních technik.Funkčnost modelů bude experimentálně ověřena.

Description in English
We consider feed-forward neural networks and recurrent ones as non-conventional tools for modeling microwave structures. As tools for non-conventional optimization, evolutionary algorithms (genetic, polytope) and artificial neural networks are considered.The proposed project is focused in the mutual comparison of non-conventional approaches to modeling and optimization of microwave structures. On the basis of the mutual comparison, the so-far existing approaches to modeling and optimization are going to be originally modified.In case of modeling, attention is turned to ensuring good accuracy of the developed model, low CPU-time demands of the model during its activity and its preparation, and to the possible automated model creation.In case of optimization, attention is turned to ensuring rapid convergence, stability and to the mutual combination of local and global optimization techniques.Functionality of models will be experimentaly verified.

Keywords
mikrovlnné struktury, numerické modelování, neuronové sítě, evoluční algoritmy

Key words in English
microwave structures, numerical modeling, artificial neural networks, evolutionary algorithms

Mark

GA102/04/1079

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2003-03-25 - 2006-12-31)

Units

Department of Radioengineering
- (2003-03-25 - 2006-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2003-03-25 - not assigned)

Results

LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Computing Transient Responses of Antennas and Scatterers of Arbitrary Shape. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: STU in Bratislava, 2004. p. 221 ( p.)ISBN: 80-227-1017-8.
Detail

LÁČÍK, J. Proporties of Explicit and Implicit Form Solution by TD-EFIE. In STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

RAIDA, Z. Optimization in Microwaves. In 14th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 347 ( p.)
Detail

LÁČÍK, J. Computing Transient Reponses of Antennas and Scatterers of Arbitrary Shape in Time and Frequency Domain. In ITSS 2004, Brno. Brno: FEEC BUT, 2004. p. 405 ( p.)
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., MOTL, M. Specific Conditions for EMI Filters Measuring. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchester, Great Britain: UMIST, Manchester, 2004. p. 139 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Modelling of Wire Antennas by Genetic Neural Networks. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 484 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠMÍD, P. Artificial Neural Networks For Modelling Wire Antennas. In STUDENT EEICT 2004 - Proceedings of the 10-th conference. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2004. p. 155 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

MOTL, M. Higher-order algorithm in time-domain finite element method. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004. 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z., FRANEK, O. Envelope finite element method for modeling resonators. In RADIOELEKTRONIKA 2004 conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 441 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

MOTL, M. Exploiting of Boundary-Element Method in Electromagnetics. In ITSS 2004 Summer School Proceedings. Brno: Dept. of Radio Electronic, 2004. p. 422 ( p.)
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Multiobjektívní analýza drátových antén pomocí momentové metodu v časové oblasti. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. VUT FEKT Brno: VUT Brno, 2004. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Multiobjektivní syntéza širokopásmových antén pomocí genetických algoritmů využitím momentové metody v časové oblasti. In Matlab 2004. I. Praha: VŠCHT Praha, 2004. s. 309 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Time Domain Wideband Multi-Objective Genetic Synthesis of Wire Antennas. In 13 emes JOURNEÉS INTERNATIONALES DE NICE SUR LES ANTENNES. Int.Symposium on Antennas JINA 96, France Telecom. Nice, France: JINA 2004, 2004. p. 366 ( p.)ISSN: 1168-3848.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z., MOTL, M. TD-EFIE with 3-Point Backward Difference and Stability Investigation. In 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS. Puerto De La Cruz: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠMÍD, P. Učení genetických neuronových modelů drátového dipólu. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 115 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MOTL, M. Modelování mikrovlnných struktur pomocí metody hraničních prvků. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MOTL, M., LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Fast Frequency Sweep Technique in Envelope Finite Element Method with Absorbing Boundary Condition. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference Applied Informatics and Communications. Tenerife: The World Scientific and Engineering Academy and Society, 2004. p. 156 ( p.)
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z., LUKEŠ, Z. Genetic Neural Networks for Modeling Dipole Antennas. In Proceeding of the 4th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. Puerto De La Cruz, Tenerife: The World Scientific and Egineering Academy and Society, 2004. p. 156 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

MOTL, M. Analýza antén pomocí metody hraničních prvků. In Sborník příspěvků a prezentací Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 15 ( s.)
Detail

ŠMÍD, P. Training the Neural Models of Wire Antennas. In The 14th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves ITSS 2004. DREL, FEEC, VUT v Brně, 2004. p. 410 ( p.)
Detail

RAIDA, Z., ŠMÍD, P., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., MOTL, M. Broadband characterization of antennas. In Proceedings of the 4th WSEAS Conference on Applied Informatics and Communications AIC 2004. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 1897 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

LUKEŠ, Z., ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Multi-Objective Synthesis of Patch Antennas. In Proceeding of the WSEAS Conferences: Applied Informatics & Communications (AIC ' 04). Puerto De La Cruise, Tenerife, Canary Islands: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Broadband Analysis of Multi-Wire Antennas with Time-Domain Method of Moments. In In Proceeding 14th conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 217 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

Jaroslav Láčík, Zbyněk Raida. A Novel Approach to the Efficient Analysis of Antennas and Scatterers. In Radioeletroknika 2005. Brno: UREL, FEKT, VUT BRNO, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

LÁČÍK, J. Modelling of Antennas in the Time Domain Using Laguerre Polynomials. In STUDENT EEICT 2005 Volume 3. Brno: VUT Brno, 2005. p. 426 ( p.)
Detail

Petr Šmíd, Zbyněk Raida. Neural Model of Dipole Antenna – Genetic Algorithm for Training Artificial Neural Networks with Backpropagation. In 15-th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. BUT, FEEC, Institute or Radio Electronics, 2005. p. 227 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Petr Šmíd. Genetic Algorithm for Training Artificial Neural Networks With Backpropagation. In STUDENT EEICT 2005 - Proceedings of the 11-th conference. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2005. p. 637 ( p.)
Detail

Zbyněk Raida. Numerical Modeling of Microwave Structures. In Proceedings of the 15th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. L'Aquila: University of L'Aquila, 2005. p. 160 ( p.)
Detail

Z. Lukes* J. Lacik P. Smid Z. Raida. Multi-objective Synthesis of Dual-band Circularly Polarized Antennas by Particle Swarm Optimization Method. In In Proceedings of of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 05. 1. Torino: Geda Grafica&Stampa Nichelino (Torino) Italy: Polytecnico di Torino, 2005, 2005. p. 756 ( p.)ISBN: 8-8820-2094-0.
Detail

Láčík Jaroslav. Modelling of planar structures in the time domain using method of moments. In 15th International Travelling Summer School on Microwaves. Itálie, L'aquila: University of L'aquila, Italy, 2005. p. 363 ( p.)
Detail

Z. Raida, p. Šmíd, J. Láčík, Z. Lukeš. Broadband characterization of antennas: suppression of analysis inaccuracies in the time domain. In Proceedings of the 9th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2005. Torino: Polytecnico di Torino, 2005. p. 201 ( p.)ISBN: 8-8820-2094-0.
Detail

P. Šmíd, Z. Raida, J. Láčík, Z. Lukeš. High-Speed High-Accuracy Neural Networks for Automated Modeling of Electromagnetic Structures. In Proceedings of joint 9-th International Conference on Electomagnetics in Advanced Applications ICEAA '05 and 11-th European Electromagnetic Structures Conference. Torino, Italy: Politecnico di Torino, 2005. p. 213 ( p.)ISBN: 88-8202-094-0.
Detail

J. Lacik, Z. Lukes, P. Smid, Z. Raida. Transient Analysis of Scatterers and Antennas: Laguerre Polynomials Scheme with Improved Efficiency. In 9th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA '05. Torino: Politecnico Di Torino, 2005. p. 257 ( p.)ISBN: 88-8202-094-0.
Detail

Láčík, J., Raida, Z. Analýza planárních struktur pomocí metody momentů a jejich oprimalizace. In Technical Computing Prague 2005. 13. Praha: Humusoft s.r.o, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-577-3.
Detail

Horák, J., Lukeš, Z. Modeling of Broadband Patch Antenna. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT Volume 1. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2005. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

Chmela, P., Raida, Z. Návrh trychtýřových antén v programu FEMLAB. In Proceedings of the 11th Conference Student EEICT 2005. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80–214–2888–0.
Detail

Chmela, P., Raida, Z. Návrh a optimalizace trychtýřových antén v programu FEMLAB. In 13th Annual Conference Proceedings. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-577-3.
Detail

Horák, J., Lukeš, Z., Raida, Z. Využití Matlabu při optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů. In 13th Annual Conference Proceedings. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 16628, Praha 6, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-577-3.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Program for modeling microstrip structures by method of moments. In RADIOELEKTRONIKA 2006. 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2006. p. 277-279. ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

HORÁK, J., CHMELA, P., OLIVA, L., RAIDA, Z. Global optimization of the dual-band planar antenna: PSO versus GA. In Proceedings of the 16th Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 258 ( p.)ISBN: 8-0227-2388-6.
Detail

Zbyněk Raida, Eduardo de las Heras Palmero, Roberto Lamadrid Ruiz. Four-band patch antenna with U-shaped notches. In Proceedings of the16th international Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2006. Krakow: Warszaw University of technology, 2006. p. 111 ( p.)ISBN: 8-3906-6627-8.
Detail

Hertl, I., Raida, Z. Multireflector Antennas. In MIKON 2006 Conference Proceedings. Kraków: Telecommunicatios Research Institute, 2006. p. 779 ( p.)ISBN: 83-906662-7-8.
Detail

J. Láčík, Z. Raida. MODELOVÁNÍ ANTÉN V ČASOVÉ OBLASTI METODOU MOMENTŮ. In Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft s.r.o, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-616-8.
Detail

Roman Sobek. Electromagnetic band gap material for enhancement performance of microstrip patch antennas. In Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. p. 53 ( p.)ISBN: 80-214-3161-X.
Detail

OLIVA, L. Testing of Basic Parameters Setup and Variations of the Particle Swarm Global Optimization Technique. In EEICT 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Zbyněk Raida. Global Optimization of Microwave Structures. In Proceedings of the 16th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2006. p. 128 ( p.)
Detail

OLIVA, L.; RAIDA, Z. EBG design of planar antennas. In 16th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Varšava: Warsav university of technology, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

Horák J., Raida Z. Design Methodology of Multiband Planar Antennas. In Summer School Proceedings. Varšava: Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw University of Technology, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

LÁČÍK, J. Using Laguerre Polynomials for time domain EM modelling. In 16th ITSS on Microwaves and Lightwaves. Varšava: Politechnika Warszawskie, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

Zbyněk Raida, Ivo Hertl, Petr Šmíd, Jaroslav Láčík, Zbyněk Lukeš. Time-domain multi-objective optimization of antennas. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

Jaroslav LACIK, Zbynek RAIDA, Zbynek LUKES. Transient Analysis of Microwave Antennas by Method of Moments: Feeding Ports and efficiency of MOT and MOO Methods. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

Zbyněk RAIDA, Jiří HORÁK, Petr CHMELA, Lukáš OLIVA. Time-domain characterization of antennas on metamaterial substrates. In Proceedings of the Third Workshop on Metamaterials and Special Materials for Electromagnetic Applications and TLC. Roma (Italy): Universita Roma Tre, 2006. p. 49 ( p.)
Detail

Jiří HORÁK, Petr CHMELA, Lukáš OLIVA, Zbyněk RAIDA. Multiband planar antennas on EBG substrates: complex global optimization of the structure. In Proceedings of the Third Workshop on Metamaterials and Special Materials for Electromagnetic Applications and TLC. Roma (Italy): Universita Roma Tre, 2006. p. 75 ( p.)
Detail

Ivo Hertl, Zbyněk Raida, Lukáš Oliva. Dipole Multireflector Antennas. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 227 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

Petr Šmíd, Zbyněk Raida, Jiří Horák. Enhanced neural modeling of planar antennas and filters. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 448 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

LUKEŠ, Z.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Design of Linearly Tapered Slot-Line Antenna Array for Terahertz Molecular Spectroscopy by SPC-PNX Evolutional Algorithm. In The 20th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. 20. Praha: VSCHT Praha, 2008. p. 124-124. ISBN: 978-80-7080-689-0.
Detail

RAIDA, Z., LUKEŠ, Z., OTEVŘEL, V. Modeling broadband microwave structures by artificial neural networks. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 2, p. 3 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Milan Motl, Zbyněk Raida. Broadband analysis of microwave structures by enhanced finite-element methods. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 4, p. 48 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Aleš Čáp, Zbyněk Raida, Eduardo de la Heras Palmero, Roberto Lamadrid Ruiz. Multi-band planar antennas: a comparative study. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 4, p. 11 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z. Multi-Objective Optimization of Wire Antennas: Genetic Algorithms Versus Particle Swarm Optimization. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 4, p. 91 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Petr Poměnka, Zbyněk Raida. Methodology of neural design: applications in microwave engineering. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 2, p. 12 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Eduardo de las Heras Palmero, Zbyněk Raida, Roberto Lamadrid Ruiz. Quad-band U-slot antenna for mobile applications. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 2, p. 22 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Petr Šmíd, Zbyněk Raida. Application of neural networks: enhancing efficiency of microwave design. 2006, vol. 12, no. 1, p. 2 ( p.)
Detail

LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Modeling Microwave Structures in Time Domain Using Laguerre Polynomials. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z., LÁČÍK, J., HORÁK, J., OLIVA, L. Time-domain characterization of antennas in metamaterial media. Microwave and Optical Technology Letters, 2006, vol. 48, no. 12, p. 2530 ( p.)ISSN: 0895-2477.
Detail

HORÁK, J.; CHMELA, P.; OLIVA, L.; RAIDA, Z. Multiband planar antennas on electromagnetic bandgap substrates: Complex global optimization of the structure. Microwave and Optical Technology Letters, 2006, vol. 48, no. 12, p. 2532 ( p.)ISSN: 0895-2477.
Detail

Ivo HERTL, Zbyněk RAIDA, Zdeněk NOVÁČEK. Multireflector Antennas – Cascaded Structures with Frequency Selective Surfaces. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 80 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Z. Lukeš, J. Láčík, Z. Raida. Modeling and Optimizing Antennas for Rotational Spectroscopy Applications. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 91 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Petr ŠMÍD, Zbyněk RAIDA. Automated modeling of microwave structures by enhanced neural networks. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 71 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Ivo HERTL, Zbyněk RAIDA, Zdeněk NOVÁČEK. Multireflector antennas – cascaded structures with frequency selective surfaces. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 80 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŘEZNÍČEK, Z.; RAIDA, Z. Rozšířená teorie Wu-Kingovy rezistivní antény s postupnou vlnou. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 06058, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

LUKEŠ, Z., ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Multi-Objective Synthesis of Patch Antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 6, no. 3, p. 1863 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z., LUKEŠ, Z. Genetic Neural Networks for Modeling Dipole Antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 6, no. 3, p. 1868 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z., MOTL, M. TD-EFIE with 3-Point Backward Difference and Stability Investigation. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1877 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z., LÁČÍK, J. Fast Frequency Sweep Technique in Envelope Finite Element Method with Absorbing Boundary Condition. 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1903 ( p.)
Detail

TKADLEC, R.; NOVÁČEK, Z. Radiation Pattern Reconstruction from the Near-Field Amplitude Measurement on Two Planes using PSO. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 4, p. 33 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z., ŠMÍD, P., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., MOTL, M. Broadband characterization of antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1897 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

Petr Šmíd. Genetické neuronové modely mikrovlnných obvodů. In Modelování polí. Praha: Československá sekce IEEE, Technická 2, 166 27 Praha 6, 2005. s. 214 ( s.)ISBN: 80-86582-18-3.
Detail

RAIDA, Z. Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur. Brno: Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Zbyněk Raida. Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur. Brno: FEKT VUT v Brně, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

Z. Raida. Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail