Project detail

Signalizační protokol pro H.323/Radio gateway

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

Pro uskutečnění komunikace mezi uživateli je v dnešní době potřeba několika přenosových sítí. Především se jedná o sítě pro přenos hlasu (PSTN) a dat (IP sítě, Internet). Logickou snahou je použití jedné sítě pro zajištění všech požadavků na komunikaci. Příkladem je integrace přenosu hlasu do IP sítě. H.323 je standard pro uskutečnění audio, video a datových komunikací přes sítě založené na IP protokolu. H.323 standard zahrnuje skupinu protokolů, které definují způsoby kódování, správu komunikace spojení a rozhraní s jinými typy sítí. V současné době přenosová cesta, která je využita při komunikaci mezi dvěma koncovými body, může být tvořena různými přenosovými prostředími, od standardních metalických, přes radiové až po optické spoje. Realizace H.323/Radio gateway, která by umožňovala využití radiového spoje v rámci H.323 sítě, není známá. H.323/Radio gateway by nabízela možnost H.323 sítím, a pochopitelně koncovým zařízením připojených do této sítě, využít radiového spoje jako součást přenosové cesty.

Mark

2204

Default language

Czech

People responsible

Vítek Martin, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2002-04-15 - 2003-12-31)
Herman Ivo, Ing., CSc.
- fellow researcher (2002-04-12 - 2003-12-31)
Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2002-04-12 - 2003-06-30)

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-11 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-04-11 - not assigned)

Results

VÍTEK, M. H.323 Signalling Using MAP Protocol. In Telecommunications and Signal Processing. Brno: VUT Brno, 2003. p. 230 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

VÍTEK, M., KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. Oponovaná výzkumná zpráva projektu reg. č. VUT IS432204 s názvem "Signalizační protokol pro H.323/Radio Gateway". Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M., VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T. Komunikační protokoly s dynamickým směrováním - oponovaná výzkumná zpráva. Komunikační protokoly s dynamickým směrováním - 1. etapa. Brno: GAČR, reg.č. 102/03/1033, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

VÍTEK, M. Módy komunikace v hromadné radiové síti. In Elektrotechnika a informatika. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail