Publication detail

Oponovaná výzkumná zpráva projektu reg. č. VUT IS432204 s názvem "Signalizační protokol pro H.323/Radio Gateway"

Original Title

Oponovaná výzkumná zpráva projektu reg. č. VUT IS432204 s názvem "Signalizační protokol pro H.323/Radio Gateway"

Czech Title

Oponovaná výzkumná zpráva projektu reg. č. VUT IS432204 s názvem "Signalizační protokol pro H.323/Radio Gateway"

Language

cs

Original Abstract

Výzkumná zpráva popisuje způsob a výsledky řešení projektu, jehož cílem byl návrh brány (gateway), která by umožňovala propojení sítě s protokolem H.323 se sítí radiovou. V první teoretické části jsou postupně popsány jednotlivé vrstvy obecné brány a použité protokolové standardy. Z těchto teoretických poznatků pak vychází vlastní návrh brány, který je součástí druhé části zprávy. Závěr zprávy je pak věnován konkrétní zkušební implementaci brány spolu s popisem činnosti jednotlivých vrstev brány v jazyce SDL.

Czech abstract

Výzkumná zpráva popisuje způsob a výsledky řešení projektu, jehož cílem byl návrh brány (gateway), která by umožňovala propojení sítě s protokolem H.323 se sítí radiovou. V první teoretické části jsou postupně popsány jednotlivé vrstvy obecné brány a použité protokolové standardy. Z těchto teoretických poznatků pak vychází vlastní návrh brány, který je součástí druhé části zprávy. Závěr zprávy je pak věnován konkrétní zkušební implementaci brány spolu s popisem činnosti jednotlivých vrstev brány v jazyce SDL.

BibTex


@techreport{BUT57107,
  author="Martin {Vítek} and Dan {Komosný} and Ivo {Herman}",
  title="Oponovaná výzkumná zpráva projektu reg. č. VUT IS432204 s názvem "Signalizační protokol pro H.323/Radio Gateway"",
  annote="Výzkumná zpráva popisuje způsob a výsledky řešení projektu, jehož cílem byl návrh brány (gateway), která by umožňovala propojení sítě s protokolem H.323 se sítí radiovou. V první teoretické části jsou postupně popsány jednotlivé vrstvy obecné brány a použité protokolové standardy. Z těchto teoretických poznatků pak vychází vlastní návrh brány, který je součástí druhé části zprávy. Závěr zprávy je pak věnován konkrétní zkušební implementaci brány spolu s popisem činnosti jednotlivých vrstev brány v jazyce SDL.",
  chapter="57107",
  number="1",
  year="2004",
  month="january",
  pages="1",
  type="report"
}