Publication detail

Módy komunikace v hromadné radiové síti

Original Title

Módy komunikace v hromadné radiové síti

Czech Title

Módy komunikace v hromadné radiové síti

Language

cs

Original Abstract

V dešní doběprobíhá dynamický vývoj v oblasti telekomunikací. Tento vývoj souvisí se stále se zvětšujícími požadavky na koncové terminály, mezi které patří mobilita koncového zařízení, tj. dostupnost služby kadokoliv a kdykoliv. Základním požadavkem pro mobilitu koncového zařízení je přítomnost bezdrátové komunikace využívající radiové mpřenosové médiumm, jako jsou např. hromadné radiové sítě (Trunked Radio Network). Hormadné radiové sítě se vyznačují nejem použitím jiného média, ale také charakteristickými způsobu řízení komunukace narozdíl od pevných zítí. Tento článek se opisuje módy komunikace, které se používají v hromadných radiových sitích, tak jak jsou definovány va standadu MPT 1237.

Czech abstract

V dešní doběprobíhá dynamický vývoj v oblasti telekomunikací. Tento vývoj souvisí se stále se zvětšujícími požadavky na koncové terminály, mezi které patří mobilita koncového zařízení, tj. dostupnost služby kadokoliv a kdykoliv. Základním požadavkem pro mobilitu koncového zařízení je přítomnost bezdrátové komunikace využívající radiové mpřenosové médiumm, jako jsou např. hromadné radiové sítě (Trunked Radio Network). Hormadné radiové sítě se vyznačují nejem použitím jiného média, ale také charakteristickými způsobu řízení komunukace narozdíl od pevných zítí. Tento článek se opisuje módy komunikace, které se používají v hromadných radiových sitích, tak jak jsou definovány va standadu MPT 1237.

BibTex


@inproceedings{BUT8345,
 author="Martin {Vítek}",
 title="Módy komunikace v hromadné radiové síti",
 annote="V dešní doběprobíhá dynamický vývoj v oblasti telekomunikací. Tento vývoj souvisí se stále se zvětšujícími požadavky na koncové terminály, mezi které patří mobilita koncového zařízení, tj. dostupnost služby kadokoliv a kdykoliv. Základním požadavkem pro mobilitu koncového zařízení je přítomnost bezdrátové komunikace využívající radiové mpřenosové médiumm, jako jsou např. hromadné radiové sítě (Trunked Radio Network). Hormadné radiové sítě se vyznačují nejem použitím jiného média, ale také charakteristickými způsobu řízení komunukace narozdíl od pevných zítí. Tento článek se opisuje módy komunikace, které se používají v hromadných radiových sitích, tak jak jsou definovány va standadu MPT 1237.",
 address="ZČU Plzeň",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika",
 chapter="8345",
 institution="ZČU Plzeň",
 number="10",
 year="2003",
 month="october",
 pages="165",
 publisher="ZČU Plzeň",
 type="conference paper"
}