Project detail

Analýza medicínských ultrasonografických dat se zaměřením na 3D zobrazení v kardiologii

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2004

Mark

GA102/02/0890

Default language

Czech

People responsible

Jan Jiří, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2002-01-01 - not assigned)
Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2002-01-01 - 2004-12-31)

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2002-01-01 - 2004-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder

Results

JAN, J., CHALOUPKA, V. PERFUSION OF MYOCARDIUM ASSESMENT BASED ON ANALYSIS OF ULTRASONOGRAPHIC HARMONIC IMAGING DATA. In Proc. VI. Int. Conf. SYMBIOSIS 2001. 1. Gliwice Poland: 2001. p. 15 ( p.)ISBN: 80-214-0893-6.
Detail

MAHDAL, V., KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. ULTRASOUND SPECKLE REDUCTION WITH NON-SEPARABLE WAVELET TRANSFORM. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 169 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentation Of Ultrasound Images Using Active Contour Method. In Analysisi of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology VUTIUM Press, 2002. p. 356 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentation of 3D ultrasound images. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002 (Volume 2). Brno: FEKT VUT, 2002. p. 39 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MAHDAL, V., KUREČKA, R. Multiscale Thresholding Method With Quincunx Transform For Ultrasound Speckle Suppression. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 359 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

MAHDAL, V. Redukce speklí v ultrazvukovém obrazu. In Proceedings of 7th conference Student FEEC 2002. Brno: VUT Brno, 2002. s. 256 ( s.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

SKOKAN, M. Registration of Multimodal Images of Retina. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. p. 59 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Speckle suppression and contrast enhancement in ultrasound images. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUTIUM Press, 2002. p. 353 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Noise suppression in ultrasound images in packet wavelet transform. In Radioelektronika 2002. Bratislava: 2002. p. 210 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Komplexní vlnková transformace a filtrace obrazů. In Matlab 2002. Humusoft s.r.o. Praha: Humusoft, s.r.o., 2002. s. 252 ( s.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

KOLÁŘ, R., FEDRA, P., ROHEL, J., KUREČKA, R., JAN, J., CHALOUPKA, V. 3D interpolation for ultrasound volume reconstruction. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 119 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KOLÁŘ, R., JAN, J. 3D imaging of retina laser images with Visualization Toolkit. In Proceedings of Radioelektronika 2003. VUTIUM BRNO. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ZAČAL, J., JAN, J. Kompilace 3D ultrazvukových dat snímaných metodou free-hand. In Měřící a řídící technika v biomedicíně. Neuveden. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 284 ( s.)ISBN: 80-248-0432-8.
Detail

MAHDAL, V. Ultrasound Volume Filtering Using 3D Wavelet Transform. In Proceedings of the 9th conference and competetion Student EEICT 2003. volume 2. Brno: 2003. p. 190 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Imaging of Ultrasound Attenuation Coefficient. In Abstracts of ESEM-ESAO Conference 2003. Halle, Germany: 2003. p. 188 ( p.)
Detail

PETRŽELA, R., JAN, J. METODY REKONSTRUKCE MEDICÍNSKÝCH 3D ULTRAZVUKOVÝCH DAT. In Měřící a řídící technika v biomedicíně. Neuveden. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika: VŠB - Technická universita Ostrava, 2003. s. 234 ( s.)ISBN: 80-248-0432-8.
Detail

ZAČAL, J., JAN, J. KOMPILACE 3D ULTRAZVUKOVÝCH DAT SNÍMANÝCH METODOU FREE-HAND. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 169 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

ZAČAL, J. Kompilace 3D ultrazvukových dat. In Sborník příspěvků Radešín 2003. Radešín: FEKT VUT Brno, 2003. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

PETRŽELA, R. METODY PŘEDZPRACOVÁNÍ 3D MEDICÍNSKÝCH ULTRAZVUKOVÝCH DAT PRO OBJEMOVOU VIZUALIZACI. In Sborník příspěvků Radeším 2003. Radešín: neuveden, 2003. s. 41 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

PETRŽELA, R. Porovnání rekonstrukčních metod pro 3D ultrazvuková data. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: ZCU, 2003. s. 96 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

MAHDAL, V., KOZUMPLÍK, J. Speckle Reduction Using Wavelet Transform in 2D and 3D Ultrasound Imaging. In Proceedings 10th Electronic Devices and Systems Conference EDS 2003. VUT Brno, 2003. s. 142 ( s.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KUBEČKA, L. Optimalization methods for image registration. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003, Volume1. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 240 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

KUBEČKA, L., SKOKAN, M., JAN, J. Optimization Methods for Registration of Multimodal Images of Retina. In Proc. 25th Internat. Conf. IEEE-EMBS. Cancún, Mexico: IEEE, 2003. p. 599 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

PETRŽELA, R. REKONSTRUKCE 3D ULTRASONOGRAFICKÝCH DAT METODOU ”THICK B-SCAN”. In MEFA-MediFórum 2003. Brno: Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

JAN, J. Signal and Image Data Processing in Ultrasonic Imaging. In Proceedings EC-VIP-MC 2003. Zagreb, Croatia: Faculty of EE and Computing, University Zagreb, 2003. p. 59 ( p.)ISBN: 953-184-054-7.
Detail

JAN, J. Present Directions in Ultrasonographic Data Analysis. In Proceedings of VII Intern. Conference SYMBIOSIS 2003. St. Petersburg, Russia: St. Petersburg Electrotech. University, 2003. p. 32 ( p.)ISBN: 80-214-0893-6.
Detail

JAN, J. Signal and Image Processing in Ultrasonic Imaging. In Proceedings 11th Intern. Symposium Computer-Aided Noninvasive Vascular Diagnostics. Prague: CVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

JAN, J. Generalised MRI signal model - a transparent way from RF signal to images. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIUM Brno, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

Kolář R., Kurečka R., Rohel J., Jan J., Chaloupka V. 3D Freehand Ultrasound Measurement System. In 3D Freehand Ultrasound Measurement System. Craiova,Rumunsko: The University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 2003. p. 425 ( p.)
Detail

KOLÁŘ, R., JAN, J. VISUALIZATION OF THE RETINA LASER IMAGES IN MATLAB. In Proceedings of Matlab 2003. Praha: Humusoft s.r.o., 2003. s. 306 ( s.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

PETRŽELA, R. Metody předzpracování 3D medicínských ultrazvukových dat pro objemovou vizualizaci In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

SKOKAN, M.; SKOUPÝ, A.; JAN, J. Registration of Multimodal Images of Retina. In Proceedings of the 24th Annual Inernational Conference of EMB Society of IEEE. New Jersey USA: IEEE USA, 2002. p. 1094 ( p.)ISBN: 0-7803-7612-9.
Detail

JAN, J. Methods of Ultrasonographic Image Data Processing (invited lecture). In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP Conference BIOSIGNAL Proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. p. 277 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Spatial Resolution Enhancement in Ultrasonography by 2D Formalised Restoration. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP internat. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. p. 365 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

JAN, J., JANOVÁ, D. Stereo based quantitative evaluation of microscopic bio-substrate surfaces. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP intern. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. p. 368 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

JAN, J. New graduate biomedical & ecological engineering curriculum at the University of Technology Brno. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP intern. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. p. 483 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

JAN, J. Vybrané metody zpracování dat v ultrazvukové tomografii. In Inteligentní systémy ve zdravotní péči - sborník konference. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 12 ( s.)
Detail

PETRŽELA, R., ZAČAL, J. Interpolations overview for 3-D ultrasound. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 135 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

PETRŽELA, R., JAN, J. Overview of interpolation methods for 3D freehand ultrasound. In Radioelektronika 2003. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 463 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ANAGNOSTOUDIS, A., JAN, J. Volumetric and Sequential Freehand Three-Dimensional Ultrasound Imaging: A Survey. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2004. p. 331 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0. ISSN: 1211-412X.
Detail

ANAGNOSTOUDIS, A. 3D Freehand Ultrasound Reconstruction and Cross-Wire Calibration. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUTIUM, 2004. p. 12 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZAČAL, J. Method for Compilation of 3D Ultrasonic Data Based on Image Matching Technique. In Proceedings of 10th Conference and Competition the STUDENT EEICT 2004. Brno: FEKT, VUT v Brne, 2004. p. 183 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

PETRŽELA, R. 3D FREEHAND ULTRASOUND IMAGING SYSTEM. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KUBEČKA, L.; JAN, J. Registration of Bimodal Retinal Images improving modifications. In Proc. 26th Internat. Conf. IEEE-EMBS. San Francisco: IEEE, 2004. p. 1695 ( p.)ISBN: 0-7803-8440-7.
Detail

JIŘÍK, R. Restoration of Ultrasound Images Using the 1st and 2nd Harmonic Signal. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Proceedings of 17th Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2004. Brno, Czech rep.: VUTIM Press, 2004. p. 252 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Estimation of Ultrasound Attenuation Coefficient. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Proceedings of 17th Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIM Brno, 2004. p. 258 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Estimation of ultrasound attenuation coefficient using log-spectrum domain processing. In Proceedings of the 26th Annual Int. Conf. of the IEEE EMBS. USA: IEEE inc., 2004. p. 1411 ( p.)ISBN: 0-7803-8440-7.
Detail

PETRŽELA, R., JAN, J. Spatial Interpolation Based on "Thick" B-scans for 3D ultrasound. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Analysis of biomedical signals and images, vol. 17. Brno: VUTIUM Press Brno, 2004. p. 340 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

KOLÁŘ, R., JIŘÍK, R. Nakagami-m Distribution In Echocardiography. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 343 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

KOLÁŘ, R., KUBEČKA, L. Processing and Visualization of Retina Laser Images. In IWSSIP´04 ambient multimedia. Poznaň, Polsko: Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, 2004. p. 403 ( p.)ISBN: 83-906074-8-4.
Detail

KOLÁŘ, R. Surface reconstruction from retinal laser images. In Proceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS. San Francisco: Engeneering in Medicine and Biology Society, 2004. p. 1233 ( p.)ISBN: 0-7803-8439-3.
Detail

MAHDAL, V. 3D freehand ultrasound calibration accuracy. In Elektrotechnika a informatika 2004, část druhá: Elektronika. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 2004. p. 57 ( p.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Nonrecursive Randomized Filtering of 3D Freehand Ultrasound Data. In Proceeding of 9th conference and competition Student EEICT 2003, Volume 2. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Interpolation of 3D Freehand Ultrasound Data Using Randomized Filtering. In Conference Proceedings of 13th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2003. Brno: The Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-2383-3.
Detail

KUBEČKA, L. Mutual Information Based Registration Of Retinal Images. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004, Volume 2. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. p. 312 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ANAGNOSTOUDIS, A. Calibration methods for three-dimensional freehand ultrasound: A survey. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

ANAGNOSTOUDIS, A. Interpolation Algorithms for three-dimensional freehand ultrasound: A survey. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

MAHDAL, V. ULTRASOUND VOLUME FILTERING USING 3D WAVELET TRANSFORM. In Proceedings of the 9th conference and competition Student EEICT 2004, Vol.2. Brno: VUT, FEKT, 2003. p. 112 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

PETRŽELA, R. 3D Freehand Ultrazvuk In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. REL03V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZAČAL, J., JAN, J. Image Data Based Method for 3D Ultrasonic Data Positioning. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 17th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIUM Press, 2004. p. 337 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

MAHDAL, V. Measurement Accuracy In 3D Freehand Ultrasound Calibration. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004, Vol.2. Brno: VUT, FEKT, 2004. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-2637-7.
Detail

PRAJZNER, V. Real-Time 3D Ultrasound Imaging - Survey. In POSTER 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

JAN, J. Deriving attenuation profiles from raw digital ultrasonographic data. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 2002, no. 3-4, p. 70 ( p.)ISSN: 0013-578X.
Detail

JAN, J., JANOVÁ, D. COMPLEX APPROACH TO SURFACE RECONSTRUCTION OF MICROSCOPIC SAMPLES FROM BIMODAL IMAGE STEREO DATA. Machine Graphics and Vision, 2002, vol. 10, no. 3, p. 261 ( p.)ISSN: 1230-0535.
Detail

SKOKAN, M., JAN, J. LÍCOVÁNÍ MULTIMODÁLNÍCH OBRAZŮ SÍTNICE. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 24 ( s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Wavelet Packet Transform in Raw Ultrasound Signal Processing. Journal of Electrical Engineering, 2003, vol. 54, no. 1-2, p. 42 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

TAXT, T.; JIŘÍK, R. Superresolution of Ultrasound Images Using the 1st and 2nd Harmonic Signal. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2004, vol. 51, no. 2, p. 163 ( p.)ISSN: 0885-3010.
Detail

JAN, J., PROVAZNÍK, I. Editorial: Special Issue on Advances in Modality Oriented Medical Image Processing. EURASIP Journal of Applied Signal Processing, 2003, vol. 2003, no. 5, p. 403 ( p.)ISSN: 1110-8657.
Detail

CHRÁSTEK, R.; SKOKAN, M.; KUBEČKA, L.; JAN, J. Multimodal Retinal Image Registration for Optic Disc Segmentation. Methods of Information in Medicine, 2004, vol. 2004, no. 4, p. 336 ( p.)ISSN: 0026-1270.
Detail

VIŠČOR, I., VERNER, P. Analogově-digitální převodník a maximální dynamický rozsah. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOLÁŘ, R., JIŘÍK, R., JAN, J. Estimator Comparison of the Nakagami-m Parameter and its Application in Echocardiography. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 1, p. 8-12. ISSN: 1210-2512.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Imaging of Ultrasound Attenuation Coefficient. Technology and Health Care, Int. Journal of Health Care Engineering, 2004, vol. 12, no. 2, p. 172 ( p.)ISSN: 0928-7329.
Detail

JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Ultrasound Attenuation Imaging. Journal of Electrical Engineering, 2004, vol. 55, no. 7-8, p. 180 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

JAN, J., JANOVÁ, D. COMPLEX APPROACH TO SURFACE RECONSTRUCTION OF MICROSCOPIC SAMPLES FROM BIMODAL IMAGE STEREO DATA. In Science, Technology and Education of Microscopy (Editor: A.Mendez-Vilas). Microscopy series, vol. II. Badajoz (Spain), 2003.: Formatex, Badajoz Spain 2003, 2003. p. 656 ( p.)ISBN: 84-607-6699-3.
Detail

JAN, J. Analýza medicínských ultrasonografických dat se zamerením na 3D zobrazení v kardiologii (záv. zpráva grantu GACR). Brno: VUT Brno, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

JAN, J. Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. Signal Processing and Comm. Signal Processing and Comm. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2006. 760 p. ISBN: 0-8247-5849-8.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Restoration and Analysis of Ultrasonic Images. Brno: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

evropská asociace EURASIP, co-sponsor: IEEE, lokální pořadatel: ÚBMI a ISIP FEKT VUT Brno: 17th EURASIP intern. biennial conference BIOSIGNAL 2004. Brno (23.06.2004)
Detail