doc. Ing.

Vladimír Habán

Ph.D.

FME, EI DFE – Associate professor

+420 54114 2337
haban@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Aplikace principů mechaniky tekutin jako nástroje pro udržitelný rozvoj, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Multifyzikální úlohy mechaniky tekutin, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02020705, Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  TH01011352, Inovativní výzkum zpětných klapek pro extrémní provozní podmínky v energetice, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 30.06.2018
  Detail

 • 2014

  TE02000232, Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Inovativní tekutinové stroje, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-23550S, Experimentální výzkum a matematické modelování nestacionárních jevů při hydrodynamické kavitaci , zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Vířivé proudění a vírové struktury při proudění kapalin., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/255, Hydromechanické míchání směsí a suspenzí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Optimalizace prvků hydraulických strojů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Kavitující vírové struktury a jejich závislost na okrajových podmínkách, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA101/09/1716, Druhá viskozita kapalin, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  Inovace laboratorního zařízení s modelovou vodní turbínou, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Účinky silového působení na oběžné kolo spirálního čerpadla, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  GP101/02/D057, Vysokofrekvenční pulsace tlaku v hydraulických strojích, zahájení: 01.05.2002, ukončení: 30.04.2005
  Detail

 • 2001

  GA101/01/0580, Tvorba a experimentální ověření matematického modelu membránového čerpadla, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  Pulzní tváření kovových materiálů E! 2336 STRESSCYCLING, zahájení: 01.06.2000, ukončení: 01.06.2003
  Detail