Project detail

Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů

Duration: 01.04.2014 — 31.12.2019

Mark

TE02000232

Default language

Czech

People responsible

Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2014-01-01 - not assigned)
Habán Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-04-01 - 2019-12-31)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2019-12-31)

Units

NeTME - division of Mechatronics
- (2013-05-10 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Centra kompetence
- whole funder (2014-01-01 - not assigned)

Results

RUDOLF, P.; ŠTEFAN, D.; SEDLÁŘ, M.; KOZÁK, J.; HABÁN, V.; HUZLÍK, R. Spatio-temporal description of the cavitating flow behavior around NACA 2412 hydrofoil. In Journal of Physics: Conference Series. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2015. p. 1-5. ISSN: 1742-6596.
Detail

DOBŠÁKOVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, N.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; JANDOUREK, P. Vibrations of hydraulic pump and their solution. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 2015. p. 144-149. ISSN: 2100-014X.
Detail

NOVOTNÝ, V., HABÁN, V., SKOTÁK, A., LOUB, R. Dynamic Radial Forces and Pressure Fluctuations Measurement at Off-Design Conditions on a Model Scale Pump-Turbine. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. p. 1-7. ISSN: 1755-1315.
Detail

KŮREČKA, J.; ŠEDIVÝ, D.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V. Experimental and computational investigation of fluid structure interaction of flexible tube's dynamic properties. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. p. 1-6. ISSN: 1755-1315.
Detail

KŮREČKA, J.; HABÁN, V. Influence of partial immersion on steel plate dynamic properties. In EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

VLACH, R.; MUSIL, F. Coupled Modeling of Permanent Magnet Generator Cooling using CFD. In 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). 1. 2019. p. 564-569. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

PRUŠA, R.; HUZLÍK, R.; HABÁN, V. Design of Passive Magnetic Axial Bearing for Seal-less Pump. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 72-77. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HUZLÍK, R.; HABÁN, V.; KROUPA, M.; HUDEC, M. Evaluation of Pressure Pulsation Frequency by Motor Current Signature Analysis. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technolgy, 2018. p. 511-5515. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HIMR, D.; HABÁN, V. Simulace vodního rázu vyvolaného zpětnou klapkou. Bratislava: 2018. s. 232-242.
Detail

MORAVEC, P.; HLINÍK, J.; RUDOLF, P. Optimization of hydraulic turbine diffuser. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 2016. p. 1-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

JANDOUREK, P.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; ŠTEFAN, D.; DOBŠÁKOVÁ, L. Design of hydraulic recuperation unit. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 2015. p. 347-350. ISSN: 2100-014X.
Detail

RUDOLF, P.; MORAVEC, P. Odborná zpráva o postupu prací v roce 2015 - Optimalizační metoda pro návrh hydraulických strojů – adjoint optimization. 2015.
Detail

JECH, D.; ČELKO, L.; HUZLÍK, R.; BULÍN, T.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J.; KAISER, J. Enhancement of Magnetic Properties of 41CrMo4 Steel by Means of Diffusion Coatings. Metallography ´16. Košice: Faculty of Metallurgy Technical University of Košice, 2016. p. 134-134. ISBN: 978-80-553-2547-7.
Detail

BULÍN, T.; ONDRŮŠEK, Č.; HAPLA, M.; SCHNEEWEISS, O.; ŠVÁBENSKÁ, E. Magnetic Properties and Structure of Non-Oriented Electrical Steel Sheets after Different Shape Processing. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2017, vol. 131, no. 4, p. 819-821. ISSN: 1898-794X.
Detail

BULÍN, T.; ŠVÁBENSKÁ, E.; ONDRŮŠEK, Č.; HAPLA, M.; SCHNEEWEISS, O. Influence of laser cutting and punching on magnetic properties of electrical steel M470-50A. In Metal 2016 Conference proceedings. 1st. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. p. 670-676. ISBN: 978-80-87294-67-3.
Detail

BULÍN, T.; ONDRŮŠEK, Č.; SCHNEEWEISS, O.; HAPLA, M.; ŠVÁBENSKÁ, E.; ROUPCOVÁ, P. Magnetic properties of 42CrMo4 steel. In Conference proceedings. 1st. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-69-7.
Detail

VLACH, R.; HUZLÍK, R. Thermal Model of High Speed Asynchronous Machine. In Mechatronika 2016. 2016. p. 256-260. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

MORAVEC, P.; RUDOLF, P. Application of a particle swarm optimization for shape optimization in hydraulic machinery. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 2017. p. 1-11. ISSN: 2100-014X.
Detail

MORAVEC, P.; RUDOLF, P. Tvarová optimalizace clony do výtlačného tělesa napájecího čerpadla. 2016.
Detail

JECH, D.; ČELKO, L.; HUZLÍK, R.; BULÍN, T.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J.; KAISER, J. Enhancement of Magnetic Properties of 41CrMo4 Steel by Means of Diffusion Coatings. In Metallography XVI. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2017. p. 560-564. ISBN: 978-3-0357-1018-2. ISSN: 0255-5476.
Detail

BULÍN, T.; ONDRŮŠEK, Č.; ŠVÁBENSKÁ, E.; HAPLA, M.; SCHNEEWEISS, O. Changes in Electrical Steel Sheets Induced by Heat Treatment. In METAL 2017 Conference Proceedings. 1st Edition 2018. Ostrava: Tanger Ltd., 2018. p. 743-748. ISBN: 978-80-87294-79-6.
Detail

HIMR, D.; HABÁN, V.; KŮREČKA, J.; POCHYLÝ, F. Additional effects of fluid on the piston. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. p. 1-5. ISSN: 2100-014X.
Detail

HABÁN, V.; KŮREČKA, J. Akustická simulace kmitání kapaliny ve spáře vyrovnávacího pístu vysokotlakého článkového čerpadla. Brno: 2017.
Detail

POCHYLÝ, F.; HAVLÁSEK, M. Stanovení přídavných účinků od kapaliny na vyrovnávací píst vysokotlakého článkového čerpadla. Brno: 2017.
Detail

KŮREČKA, J.; HABÁN, V. Experimental and acoustic modal analysis of the submerged steel plate in water. In 37TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings. 2018. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1716-8. ISSN: 1551-7616.
Detail

POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HUDEC, M.; ONDRŮŠEK, Č.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Hybridní čerpací systém. 306386, patent. (2016)
Detail

POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HUDEC, M.; ONDRŮŠEK, Č.; Vysoké učení technické v Brně , Brno, CZ: Hybridní čerpací systém. 29274, užitný vzor. (2016)
Detail

VLACH, R.; Vysoké učení technické v Brně: Chladící systém magnetického obvodu elektrického stroje. 308049, patent. (2019)
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ONDRŮŠEK, Č.: FM-HS-6kW; Frekvenční měnič pro asynchronní motor 6kW/ 120 000 r.p.m. ÚVEE FEKT VUT Technická 12, místnost 3.04. (funkční vzorek)
Detail

POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HUDEC, M.; ONDRŮŠEK, Č.: Smárt čerpadlo; Hybridní čerpací systém. VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana - laboratoř. C3/0207. (funkční vzorek)
Detail

STAREČEK, J.; ČUPR, P.; HALUZA, M.: Virová turbína s chaotikou lopadkovou mříží.; Hydraulický stroj s optimalizovanou chaotickou mříží. VUT v Brně, FSI, Laboratoř odboru fluidního inženýrství V. Kaplana - C3/207. (funkční vzorek)
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ONDRŮŠEK, Č.; BÁRTA, J.: FM-HS-50kW; Frekvenční měnič pro asynchronní motor 50kW. ÚVEE FEKT VUT Technická 12, místnost 3.04. (funkční vzorek)
Detail

HUZLÍK, R.; HABÁN, V.; PRUŠA, R.; POCHYLÝ, F.: TE02000232-V18; Hydraulicky stroj poháněný motorem s permanentími magnety - bezucpávkové čerpadlo. Technická 2, B2-207. (funkční vzorek)
Detail