prof. RNDr.

Petr Vanýsek

CSc.

FEEC, UETE – professor

+420 54114 6121, +420 54114 6156

Send BUT message

prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.

Publications

 • 2018

  LACINA, K.; KUBESA, O.; HORÁČKOVÁ, V.; MORAVEC, Z.; KUTA, J.; VANÝSEK, P.; SKLÁDAL, P. Graphene Oxide from Improved Hummers’ Method: Is This Material Suitable for Reproducible Electrochemical (Bio)Sensing?. ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2018, vol. 7, no. 10, p. M166 (M171 p.)ISSN: 2162-8769.
  Detail | WWW

  LUCIA, H.; ORINAKOVÁ, R.; ORIŇAK, A.; GOREJOVÁ, R.; BALÁŽ, M.; VANÝSEK, P.; KUPKOVÁ, M.; HRUBOVČÁKOVÁ, M.; MUDROŇ, P.; RADOŇÁK, J.; ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Z.; MOROVSKÁ TUROŇOVÁ, A. An In Vitro Corrosion Study of Open Cell Iron Structures with PEG Coating for Bone Replacement Applications. Metals, 2018, vol. 2018, no. 8, p. 1-21. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW

  LACINA, K.; SOPOUŠEK, J.; SKLÁDAL, P.; VANÝSEK, P. Boosting of the output voltage of a galvanic cell. Electrochimica Acta, 2018, vol. 282, no. 1, p. 331-335. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; DVOŘÁK, T. Problematika fotoimpedančních měření solárních článků. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2018. p. 79-82. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; SMEJKAL, J.; VANÝSEK, P. Morphological and Crystallographic Study of Zinc Deposit in the Presence of Organic Additives for Zinc-Based Secondary Batteries. Journal of Energy Storage, 2018, vol. 11-12, no. EST220, p. 1-4. ISSN: 2352-152X.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Availability of Suitable Raw Materials Determining the Prospect for Energy Storage Systems Based on Redox Flow Batteries. Acta Montanistica Slovaca, 2018, vol. 23, no. 1, p. 90-99. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VYROUBAL, P.; ČUDEK, P.; VANĚK, J.; VANÝSEK, P. Effect of negative potential on the extent of PID degradation in photovoltaic power plant in a real operation mode. Microelectronics Reliability, 2018, no. 85, p. 12-18. ISSN: 0026-2714.
  Detail | WWW

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; WEITER, M. Photoelectric Properties of Solar Cells Based on Perovskites. In Proceedings of the 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaic. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 12-14. ISBN: 978-80-01-06402-3.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. IMPEDANČNÍ A OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2018. p. 115-118. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

 • 2017

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. COMBINED EFFECT OF FIBROUS STRUCTURES AND OTHER ADDITIVES IN NAM. In 10 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2017 PROCEEDINGS. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Bulgaria, Sofia: Lead- Acid Batteries Department, 2017. p. 95-98. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. POSSIBILITIES OF USING GLASS FIBER IN NEGATIVE ACTIVE MASS. In 10 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2017 PROCEEDINGS. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Bulgaria, Sofia: Lead-Acid Batteries Department, 2017. p. 103-106. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The Effect of Post- Treatment on the Composition of Formed Negative Electrode Mass in Lead Acid Batteries Studied by XRD. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; DOHNAL, P.; ČUDEK, P.; LIBICH, J.; VANÝSEK, P. Synthesis and Characterization of Na2Ti6O13 and Na2Ti6O13/Na2Ti3O7 Sodium Titanates with Nanorod-like Structure as Negative Electrode Materials for Sodium-ion Batteries. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; ČUDEK, P.; BAČA, P.; VANÝSEK, P. In-situ Observations of Lead Sulfate Crystal Growth on the Surface of a Negative Electrode. In ECS transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; VANÝSEK, P.; ČUDEK, P. New Additive in NAM of Lead-Acid Battery Electrodes. In ECS transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2017. p. 1-10. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VANÝSEK, P. ARTEFAKTY V IMPEDANČNÍCH MĚŘENÍCH: PROČ NEVĚŘIT SLEPĚ PŘÍSTROJŮ. In 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2017. p. 123-126. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  CHLADIL, L.; MACHÁČ, M.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. In-situ pozorování růstu krystalů síranu olovnatého s využitím techniky XRD. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 23-26. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 1: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. p. 1-42.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 2: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. p. 1-56.
  Detail

  VANÝSEK, P. Interface at Twenty-Five: The Editors of Interface—The First Twenty- Five Years. Electrochemical Society Interface, 2017, vol. 25, no. 4, p. 20-23. ISSN: 1064-8208.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Use What You Need, but Need What You Use. Electrochemical Society Interface. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2017. p. 6-6. ISSN: 1064-8208.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. 1917. Electrochemical Society Interface, 2017, vol. 26, no. 2, p. 3-3. ISSN: 1064-8208.
  Detail | WWW

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Palivové články. Electro, 2017, vol. 2017, no. 8-9, p. 54-59. ISSN: 1210-0889.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Redox Flow Batteries as the Means for Energy Storage. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 13, no. N/ A, p. 435-441. ISSN: 2352-152X.
  Detail

  VANÝSEK, P. Weston, The Weston Cell, and the Volt. Electrochemical Society Interface, 2017, vol. 26, no. 3, p. 36-38. ISSN: 1064-8208.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; STRACHALA, D. MĚŘENÍ FOTOELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH CLÁNKU. In Zborník medzinárodnej kenferencie RESpect 2017. 2017. p. 130-133. ISBN: 978-80-553-3147- 8.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Acheson, Silicon Carbide, and the Electric Arc. Electrochemical Society Interface, 2017, vol. 26, no. 1, p. 36-39. ISSN: 1064-8208.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KŘIVÍK, P.; VANÝSEK, P. Changes of temperature during pulse charging of lead acid battery cell in a flooded state. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 2017, no. 14, p. 364-371. ISSN: 2352-152X.
  Detail

  LACINA, K.; KUBESA, O.; VANÝSEK, P.; HORÁČKOVÁ, V.; MORAVEC, Z.; SKLÁDAL, P. Selective electrocatalysis of reduced graphene oxide towards hydrogen peroxide aiming oxidases-based biosensing: Caution while interpreting. Electrochimica Acta, 2017, vol. 223, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

 • 2016

  ČÁSTKOVÁ, K.; MATOUŠEK, A.; BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J. Sintering of Ce, Sm, and Pr Oxide Nanorods. Journal of the American Ceramic Society, 2016, vol. 99, no. 4, p. 1155-1163. ISSN: 0002-7820.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. The many opportunities in electrochemistry: From polarography to energy storage and generation. Kniha neexistuje. Toto byla přednáška. 2016.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Průtokové redoxní baterie (Redox Flow Battery). Electro, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 6-10. ISSN: 1210-0889.
  Detail

  LACINA, K.; VANÝSEK, P.; BEDNÁŘ, P.; TRNKOVÁ, L.; SKLÁDAL, P. Redox-Pair-Defined Electrochemical Measurements: Biamperometric Setup for Elimination of Interferent Effects and for Sensing of Unstable Redox Systems. ChemElectroChem, 2016, vol. 3, no. 6, p. 877-882. ISSN: 2196-0216.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P; WITZANYOVÁ, N.; ŠTRIC, D. Sdílení aktivit Vysokého učení technického v Brně v oblasti ukládání energie. In Elektrotechnologie 2016. Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 48-52. ISBN: 978-80-214-5352- 4.
  Detail

  CHLADIL, L.; KAZDA, T.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; LIBICH, J. Lithium Batteries Summer School: Book of Manuals for Laboratory Experiments. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. 51 p. ISBN: 978-80-214-5394- 4.
  Detail

  VANÝSEK, P. Industry 4. 0. Pennington: The Electrochemical Society, 2016. p. 3-4.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. The Fall of the Falling Mercury. Pennignton: ELECTROCHEMICAL SOC INC, 65 SOUTH MAIN STREET, PENNINGTON, NJ 08534 USA, 2016. p. 3-3.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V. Using of Finite Elements Modeling Computer Simulation in Impedance Prediction and Data, Evaluation. ECS Meeting Abstracts. ISSN 2151- 20141. Pennignton: The Electrochemical Society, 2016.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. What can we learn from Impedance Spectroscopy?. NEW TRENDS IN CHEMISTRY, Trends in chemistry, research and education at Faculty of Sciences of P.J. Šafárik University Košice. Košice, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. p. 9-9. ISBN: 978-80-8152-457- 8.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; BAČA, P. Curing of Positive Electrode Mass of Lead Acid Battery studied by XRD. In ECS Transactions. ECS Transaction. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2016. p. 59-60. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Characterization of electrochemically significant materials at the Brno University of Technology. 2016.
  Detail

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. Pulse Deposition of Zinc in Electrolytes with Reduced Zinc Oxide Solubility. In Transactions of the Electrochemical Society. ECS Transactions. 74. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. p. 137-146. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. XRD Study of Lead Sulfate Crystal Growth in Sulfuric Acid Solution. In Transactions of the Electrochemical Society. ECS Transactions. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. p. 147-155. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČECH, O.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; ČÁSTKOVÁ, K. Mixed Sodium Titanate as an Anode for Sodium- Ion Battery. In ECS Transactions. ECS Transaction. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. p. 331-337. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  KAZDA, T.; VANÝSEK, P. The Chalkboard: Lithium Batteries as Electrochemical Sources of Energy. Electrochemical Society Interface, 2016, vol. 2016, no. 3, p. 47-49. ISSN: 1064-8208.
  Detail

  VANÝSEK, P. How to write successfully Grant Proposals. 2016.
  Detail

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P; WITZANYOVÁ, N.; ŠTRIC, D. Zapojení Vysokéhu učení technického v Brně do Evropské aliance pro energetický výzkum. In 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2016. p. 48-52. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. PRŮTOKOVÉ ČLÁNKY JAKO ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE. In 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 90-93. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

 • 2015

  VANÝSEK, P. Co jsem se přiučil o impedanční spektroskopii. 2015.
  Detail

  CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P.; VANÝSEK, P. Porovnání metod a systémů uchovávání energie z hlediska dostupnosti materiálů a schůdnosti realizace. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrochemická společnost, 2015. p. 144-147. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; KAZDA, T.; KAŠPÁREK, V.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. Monoclinic TiO2 As Active Anode Material for Li- Ion Batteries. ECS Meeting Abstracts, 227th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; MÁCA, J.; ČECH, O. Effect of Additives Reducing Solubility of ZnO on the Decomposition Kinetics of a Supersaturated Zincate Solution. ECS Meeting Abstracts, 227th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Voltammetric and Impedance Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid. ECS Meeting Abstracts. MA2015-01 May 24-28, 2015. 2015.
  Detail | WWW

  HOU, B.; BU, W.; LUO, G.; VANÝSEK, P.; SCHLOSSMAN, M. Ion Distributions at ElectrifiedWater-Organic Interfaces: PB- PMF Calculations and Impedance Spectroscopy Measurements. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2015, vol. 162, no. 12, p. H890 (H897 p.)ISSN: 0013- 4651.
  Detail

  CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and, Electrochemical Impedance Spectroscopy. In 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 99-101. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  CHLADIL, L.; MÁCA, J.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. Precipitation of a Supersaturated Zincate Solution in Electrolytes with Reduced, Zinc Solubility. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 134-136. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Velké srovnání metod a systémů uchovávání energie. Dostupně a schůdně. HW server s.r. o, 2015, vol. 2015, no. 10, p. 1-8. ISSN: 1803-6392.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and Electrochemical Impedance Spectroscopy. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2015. p. 13-20. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ČECH, O. Effect of Zinc Ions on the Second Voltage Plateau of Non-Sintered Ni(OH) 2 Electrodes. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2015. p. 53-57. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V.; HAŇKA, J. Finite Elements Approach to Predicting Impedance Response of Geometrically Convoluted Samples. ECS Transactions, 2015, vol. 69, no. 41, p. 11-17. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; HAŇKA, J.; NOVÁK, V.; MAXA, J. Finite Elements Approach to Predicting Impedance Response of Geometrically Convoluted Samples. ECS Meeting Abstracts, 228th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

 • 2014

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Dynamic Collection of Electrochemical Impedance Data During a Voltammetric Sweep. Book of Abstracts - CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 239-239. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  Hao Yu, Irena Yzeiri, Binyang Hou, Chiu-Hao Chen, Wei Bu, Petr Vanysek, Yu-Sheng Chen, Binhua Lin, Petr Král, Mark L. Schlossman. Electric Field Effect on Phospholipid Monolayers at an Aqueous−Organic Liquid− Liquid Interface. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2014, vol. 119, no. 29, p. 9319-9334. ISSN: 1089- 5647.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; TAVASSOL, H.; PILSON, K. Electrochemistry in the Electrochemical Cells: There is More than Just the Working Electrode. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transaction. Pennington, NJ: The Electrochemical Society, 2014. p. 145-155. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 6737.
  Detail | WWW

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J. New Electrochemistry for New Materials at CEITEC. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transaction. 63. Pennington, NJ: The Electrochemical Society, 2014. p. 307-313. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 6737.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.