doc. Ing.

Pavel Vorel

Ph.D.

FEEC, UVEE – associate professor

+420 54114 6720
vorel@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.

Patents

  • 2017

    užitný vzor
    MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; TESLA BLATNÁ, a.s., Blatná, CZ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno střed, Veveří, CZ: Jednospínačový měnič s transformátorem s eliminací vlivu rozptylové indukčnosti. 30780, užitný vzor. (2017)
    Detail