Patent detail

Systém pro řízení elektrohydraulického mobilního zemního pracovního stroje

Fichta M., Jurík M., Nevrlý J., Němec Z., Procházka P., Pazdera I., Vorel P., Hájek V.

Patent type

Utility model

Abstract

Toto řešení umožňujehospodárné využití elektrické energie z akumulátoru, protože elektromotor běží jen tehdy, když je to potřeba a i během tohoto chodu je elektromotor řízen tak, aby to odpovdalo technickým možnostem stroje, ale aby stroj reagoval na povely obsluhy a s přiměřenou rychlostí a účinností je plnil.

Keywords

systém řízení; elektrohydraulický; mobilní; zemní; pracovní stroj

Patent number

32942

Date of registration

12.06.2019

Date of expiry

29.06.2022

Owner

Bosch Rexroth, spol. s r. o., Brno, Černovice, CZ Vysoké učení technické, Brno, CZ

www