doc. Ing.

Miloš Lavický

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7406
lavicky.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.

Projects

 • 2019

  Studium fyzikálních procesů v kritických detailech obalových konstrukcí budov s téměř nulovou potřebou energie, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2016

  Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Rozvoj metody matematického modelování pro tepelně technické analýzy detailů využívající kompozity z recyklovaných polymerů s predikcí jejich dlouhodobého mechanického chování , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2005

  FI-IM/227, Výzkum a vývoj vícevrstvého zdicího systém se zaměřením na tenčí stěnovou konstrukci při zvýšení tepelně izolačních vlastností a únosnosti stěn, zahájení: 01.08.2005, ukončení: 30.04.2006
  Detail