doc. Ing.

Miloš Lavický

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7406
lavicky.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.

Publications

 • 2020

  LAVICKÝ, M.; KRÁLOVÁ, Z. Specifické problémy dřevostaveb s průleznou dutinou. TZB-info, 2020, vol. 2020, no. 11, p. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2019

  RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; LAVICKÝ, M. Behaviour of timber beam structures with suspended ceiling when exposed to fire. Int. Rev. Appl. Sci. Eng, 2019, vol. 10, no. 1, p. 71-77. ISSN: 2062-0810.
  Detail | WWW

 • 2017

  LAVICKÝ, M. Stěnové nevyztužené panely z pálených zdicích prvků spojovaných dvousložkovým polyuretanovým lepidlem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 1-146.
  Detail

 • 2016

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; KARLÍK, Š. Design and Numerical Modelling of Prefabricated Roller Blind Lintels. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 861, no. 861, p. 56-63. ISSN: 2297-8941.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T. Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.). WOOD RESEARCH, 2016, vol. 61, no. 4, p. 553-564. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  KARLÍK, Š.; LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Analysis of Unreinforced Ceramic Wall Panels in the Mounting State. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 861, no. 861, p. 48-55. ISSN: 2297-8941.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure. WOOD RESEARCH, 2016, vol. 61, no. 4, p. 627-635. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  LAVICKÝ, M.; KARLÍK, Š.; PĚNČÍK, J. Influence of structural design of balcony panels on the course and the size of thermal bridges. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 453-460. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2015

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; KRÁL, P.; HAVÍŘOVÁ, Z. Analysis of Behaviour of Prefabricated Staircases with One-Sided Suspended Stairs. Drvna industrija, 2015, vol. 66, no. 2, p. 147-156. ISSN: 0012-6772.
  Detail | WWW

 • 2014

  LAVICKÝ, M. Znalecké posudky havárií dřevěných konstrukcí. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 2014 KONANEJ PRI PRÍLEŽITOSTI 15. VÝROČIA ZALOŽENIA ÚSTAVU SÚDNEHO ZNALECTVA. Bratislava: MABAG spol. s r. o., 2014. p. 101-109. ISBN: 978-80-971579-1- 3.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z. Specifické problémy zakládání dřevostaveb. Stavební partner, 2014, vol. 3, no. 4, p. 1-8. ISSN: 1805- 5958.
  Detail | WWW

  LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z. Specifické problémy izolací proti zemní vlhkosti dřevostaveb. In Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV – 14. Košice: Technická univerzita v Košiciach,Stavebná fakulta, Ústav pozemného staviteľstva, 2014. p. 165-172. ISBN: 978-80-553-1678- 9.
  Detail

 • 2013

  LAVICKÝ, M.; KRÁL, P. Vady dřeva jako primární příčiny havárie. Soudní inženýrství, 2013, vol. 24, no. 3/ 2013, p. 195-200. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; HAVÍŘOVÁ, Z. Využití metody numerického modelování při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni. Stavební partner, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 1-4. ISSN: 1805- 5958.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z. Problematika dřevostaveb s průleznou provětrávanou dutinou. Soudní inženýrství, 2013, vol. 23, no. 3, p. 198-201. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2012

  ŠMAHEL, M.; LAVICKÝ, M.; HORALÍK, J.; JACHAN, T.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení rozsahu škod a určení potřebné výše nákladů na opravu (C 1430). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-122.
  Detail

  LAVICKÝ, M. Vady a poruchy způsobené tepelnými mosty. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: TUKE, 2012. p. 80-88. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z. Problematika dřevostaveb s crawl space. In ExFoS 2012, XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: VUT Brno, 2012. p. 230-238. ISBN: 978-80-214-4412- 6.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; LAVICKÝ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o výši škody způsobené pádem střechy provozovny (C 1412). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1-57.
  Detail

 • 2011

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Matematické modelování a experimentální testy pro navrhování moderních schodišť. Stavebnictví, 2011, vol. V, no. 09/ 2011, p. 42-47. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

 • 2009

  LAVICKÝ, M. Znalecké posudky balkónů a lodžií. Soudní inženýrství, 2009, vol. 19, no. 4/ 2008, p. 97-103. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  JŮZA, P.; LAVICKÝ, M.; ŠMAHEL, M.; SEDLÁČEK, J.; WEIGEL, L. C 1284 - Revizní znalecký posudek ve věci zaplacení částky s příslušenstvím. Brno: 2009.
  Detail

  LAVICKÝ, M. Znalecké posudky vyložených konstrukcí. In XVIII. mezimárodní vědecká konference soudního inženýrsktví. Brno: VUT ÚSI, 2009. p. 173-180. ISBN: 978-80-214-3808- 8.
  Detail

 • 2008

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Zřícení nábřežní zdi a havárie odvozní soupravy. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 4/ 2008, p. 183-188. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Porucha rekonstruované průmyslové podlahy skladové a spediční haly. Stavebnictví, 2008, vol. II, no. 1, p. 64-67. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Statické chování detailů dřevěného třmenového schodiště. In Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. Brno, česká republika: 2008. p. 83-88. ISBN: 978-80-7375-213- 2.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Poruchy podlah v prostorách víceúčelového kulturního zařízení. Stavebnictví, 2008, vol. 2, no. 06-07/ 2008, p. 70-73. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Statické chování dřevěného třmenového schodiště. In Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. Brno, Česká republika: 2008. p. 115-120. ISBN: 978-80-7375-213- 2.
  Detail

 • 2007

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Soudní inženýrství, 2007, vol. 18, no. 2, p. 106-109. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Poškození dlažby víceúčelového kulturního zařízení. Soudní inženýrství, 2007, vol. 18, no. 2, p. 100-105. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Problémy současných technologií a vžitých postupů. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno, Česká republika: 2007. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Vede využití moderních sanačních materiálů vždy ke zlepšení stavu konstrukce?. In Konstrukce a progresivní materiákly s využitím druhotných surovin 2007. Brno, Česká republika: 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Experimentální zkoušky detailů dřevěného třmenového schodiště. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. p. 295-300. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Studijní experimentální zkoušky dřevěného třmenového schodiště. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. p. 359-364. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Náhlé zřícení zděné klenby z 19. století. Stavebnictví, 2007, vol. 1, no. 8, p. 64-66. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Problémy současných technologií a vžitých postupů. Brno, Česká republika: 2007. p. 1-2.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Vede využití moderních sanačních materiálů vždy ke zlepšení stavu konstrukce?. Brno, Česká republika: 2007. p. 1-2.
  Detail

 • 2006

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Možnosti modelování lepených dřevěných spojů pomocí prvků CONTA17x. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006, Tábor. Tábor: SVS FEM s.r.o., 2006. p. 1-9. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠAFÁŘ, P.; ŠEVELOVÁ, L.; LAVICKÝ, M. Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006. Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006. a. 2006.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Programový projekt MPO ev.č. FI-IM/ 227. 1. Brno: 2006. p. 1-99.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Přímé dřevěné třmenové schodiště. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., 2006. p. 1-9. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Chybný návrh jako příčina havárie konstrukce. Soudní inženýrství, 2006, vol. 17, no. 3, p. 128-133. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Rozbor chování roletových překladů HELUZ z hlediska statiky a tepelné techniky. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. p. 1-6. ISBN: 80-214-3125- 3.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Doplňkové dílce systému keramicko- betonových panelových stropů HELUZ. In 4. konference Zděné a smíšené konstrukce. Brno: ČBS servis s.r.o., 2006. p. 18-23. ISBN: 80-903-502-8- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Poruchy průmyslových podlah. Soudní inženýrství, 2006, vol. 17, no. 2, p. 105-109. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Poruchy průmyslových podlah. Soudní inženýrství, 2006, vol. 17, no. 2, p. 105-109. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2005

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Reologické vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2005, vol. 16, no. 2, p. 83-86. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Vliv reologických vlastností betonu na vznik poruch stavebních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2005, vol. 16, no. 3, p. 169-171. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; WEIGEL, L. C 1066 - Posouzení projektová dokumentace. Brno: 2005.
  Detail

 • 2004

  LAVICKÝ, M., PĚNČÍK, J. Zpřesněná statická analýza nosných roletových schránek. In 3. konference Zděné a smíšené konstrukce. Brno: 2004. p. 111 ( p.)ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Zpřesněná statická analýza nosných roletových schránek. In Sborník 3. konference Zděné a smíšené konstrukce 2004. Brno: ČBS Servis s.r.o., 2004. p. 111 ( p.)ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

  LAVICKÝ, M., PĚNČÍK, J. Keramická prefabrikace- renesance nebo labutí píseň. In 2004. p. 23 ( p.)
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Keramická prefabrikace - renesance nebo labutí píseň?. In Sborník 3. konference Zděné a smíšené konstrukce 2004. Brno: ČBS Servis s.r.o., 2004. p. 23 ( p.)ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

 • 2003

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. MKP jako nástroj pro analýzu příčin poruch stavebních konstrukcí. In Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí. Brno: FAST, VUT v Brně, 2003. p. 1-5. ISBN: 80-86433-21- 8.
  Detail

 • 2002

  LAVICKÝ, M. Statický výpočet drážkou oslabené zděné stěny nesoucí klenbový strop. In Zděné a smíšené konstrukce 2002. Praha: ČBS, 2002. p. 31 ( p.)ISBN: 80-238-9643- 1.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Nelineární výpočty rovinných konstrukcí. In Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika. Košice, Slovenská republika: TU Košice, 2002. p. 230-233. ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Výpočet konstrukcí s uvažováním vlivu cihelných tvarovek. In Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika. Košice, Slovenská republika: TU Košice, 2002. p. 166-169. ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

 • 2001

  HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M. Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures. In Structural Analysis of Historical Constructions. Guimaraes, Portugal: 2001. p. 1 ( p.)
  Detail

  HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M. Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures. In Structural analysis of historical constructions. 2001. p. 150-157. ISBN: 93-412-3354- 5.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Nelineární výpočty rovinných konstrukcí prováděné programem ANSYS. In Sborník konference Betonářské dny 2001. Pardubice: ČBS Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. p. 428 ( p.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

 • 1999

  PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Hledání příčiny havárie průmyslové haly - 3D analýza místa uložení vazníku. In Modelování v mechanice 2008. Ostrava, Česká republika: 1999. p. 41 ( p.)ISBN: 978-80-248-1705- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.