Ing.

Michal Kuruc

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7200
kuruc.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Kuruc, Ph.D.

Creative activities

 • VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; KOHOUT, J.: RSD; Rapid Scanning Device. A2.14. URL: http://geodesy.fce.vutbr.cz/projekty/vysledky-vav/rapid-scanning-device/. (software)
  http://geodesy.fce.vutbr.cz/projekty/vysledky-vav/rapid-scanning-device/, number of downloads: 1
  Detail

 • KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.: 3D GIS v.1 2015; Trojrozměrná interaktivní mapa části města Brna. online. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; PUCHRIK, L.: Mapa kva; Mapa modelu astronomického kvazigeoidu na území Brna. Ústav geodézie, místnost B221. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.: Mapa tížnicových odchylek; Mapa tížnicových odchylek v centrální části Brna. Ústav geodézie. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • MACHOTKA, R.; KALVODA, P.; BARTONĚK, D.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J.: Měření tížnicových od; Systém pro měření tížnicových odchylek. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Ústav geodézie. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.