Ing.

Michal Kuruc

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7200
kuruc.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Kuruc, Ph.D.

Publications

 • 2021

  NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. Vliv prekalibrace kamery DJI FC300S na přesnost fotogrammetrických výsledků. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Juniorstav 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. p. 707-712. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

  NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A MOBILNÍ FOTOGRAMMETRIE. Praha: ČVUT FSv, Katedra geomatiky, 2021. ISBN: 978-80-01-06784-0.
  Detail

 • 2020

  KALVODA, P.; NOSEK, J.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODOVA, P. Accuracy Evaluation and Comparison of Mobile Laser Scanning and Mobile Photogrammetry Data. In IOP Conference series. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol (UK): IOP Publishing Ltd, 2020. p. 1-10. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  OTRUSINOVÁ, J.; HOFFMANNOVÁ, L.; NOSEK, J.; STRÁNSKÁ, P.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Analýza určení trajektorie mobilního mapovacího systému. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. p. 806-811. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  NOSEK, J.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODA, P.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. Ověření přesnosti metody GNSS-PPP. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. p. 783-789. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  HOFFMANNOVÁ, L.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P.; NOSEK, J.; OTRUSINOVÁ, J. Analýza přesnosti bodového mračna z mobilního laserového skenování. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. p. 796-800. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  KALVODA, P.; NOSEK, J.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. ACCURACY EVALUATION OF RIEGL VMX-450 MOBILE MAPPING SYSTEM. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: STEF92, 2020. p. 165-174. ISBN: 978-619-7603-07-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  NOSEK, J.; KURUC, M.; KALVODA, P.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VYBRANÝCH SLUŽEB PPP V REÁLNÉM ČASE. Družicové metody v geodézii a katastru. 2020. p. 45-50. ISBN: 978-80-86433-74-5.
  Detail

  WEIGEL, J.; BERKOVÁ, A. a kol. Družicové metody v geodézii a katastru. Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2020. ISBN: 978-80-86433-74-5.
  Detail

  STRÁNSKÁ, P.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; NOSEK, J.; OTRUSINOVÁ, J. Vytvoření kalibračního pole pro testování mobilních mapovacích systémů. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. p. 801-805. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2018

  VONDRÁK, J.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M. VYTYČENÍ KABINOVÉ OSY VÝTAHU ŠUMAVSKÁ TOWER BRNO. Brno: VUT v Brně, 2018. p. 1-4.
  Detail

 • 2017

  KURUC, M. Economic activity of Institute of Geodesy. 5th Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw. Actual problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2017. p. 22-22. ISBN: 978-80-86433-66-0.
  Detail

  MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M. Precise astronomical positioning using motorized total station. EUREF 2017 Symposium. Wrocław, Poland: Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS), Poland, 2017. p. 35-35. ISBN: 978-83-912227-5.
  Detail

 • 2016

  KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; JURČÍK, J. Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2016, vol. 62, no. 6, p. 117-125. ISSN: 1805-7446.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T.; KURUC, M. Determination of geometrical and temporal Characteristics of Device for absolute GNSS Antenna Calibration. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 2, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Volume II, Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 185-200. ISBN: 978-619-7105-59- 9. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; KOHOUT, J. Development of a new system for rapid indoor mapping. In SGEM2016 Conference Proceedings. Book 2. 2016. p. 209-214. ISBN: 978-619-7105-59- 9.
  Detail

 • 2015

  VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; ČERNÝ, M. FROM 3D POINT CLOUD TO INTELLIGENT CITY MODEL. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2015. p. 1-12. ISBN: 978-619-7105-36- 0. ISSN: 1314- 2704.
  Detail

 • 2014

  KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T.; KURUC, M. Determination of Geometrical and Temporal Characteristics of Device for Absolute GNSS Antenna Calibration. 15th Czech- Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudeten and The Adjacent areas , Abstracts. Praha: Institut struktury a mechaniky hornin, AVČR, 2014. p. 42-42.
  Detail

  KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T. Evaluation of quasigeoid model created by GNSS/ levelling method. Ladek-Zdrój, Poland: 2014. p. 21-21.
  Detail

  KURUC, M. Využití permanentních sítí GNSS pro určování výšek. 2014. p. 1-101.
  Detail

  MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; JURČÍK, J. MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK. Berlín: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 2014. p. 26-26. ISBN: 978-83-61576-29- 7.
  Detail

 • 2013

  PUCHRIK, L.; KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T. Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/ nivelace a astronomických a tíhových měření. In Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-86433-57- 8.
  Detail

  HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KURUC, M. Rizika, bezpečnost a legislativa v konstrukci vinného sklepa. Vinařský obzor, 2013, vol. 2013, no. 6, p. 302-304. ISSN: 1212- 7884.
  Detail

  VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, vol. 10, no. 4, p. 437-442. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  KALINA, M.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Polohovací zařízení pro kalibraci GNSS antén. In Juniorstav 2013, Sborník anotací. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Local quasigeoid model creation from astrogeodetic measurements. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, 2013, vol. 57, no. 1, p. 27-46. ISSN: 0039- 3169.
  Detail

  ŠVÁB, T.; KALVODA, P.; KURUC, M. Družicové metody v geodézii a katastru 2013. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR. Praha, Bratislava: ČÚZK, UGKK SR, 2013. p. 106-106. ISSN: 1805-7446.
  Detail

 • 2012

  MACHOTKA, R.; KURUC, M. Modely kvazigeoidu pro malá území. In Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2012. p. 63-68. ISBN: 978-80-86433-55- 4.
  Detail

  MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; PUCHRIK, L. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. The 13th Czech-Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudety Mts. and Adjacent Areas Abstracts. Wroclaw: 2012. p. 53-53.
  Detail

 • 2011

  VOLAŘÍK, T.; KURUC, M. Opakovatelnost určení prostorové polohy metodou RTK. In Seminář s mezinárodní účastí, GNSS v geodetické praxi, Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2011. p. 64-71. ISBN: 978-80-86433-52- 3.
  Detail

  HORÁK, V.; BROTHÁNEK, J.; JANKŮ, H.; KURUC, M. Některé aspekty poruch vinných sklepů. Tunel, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 75-85. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

 • 2010

  KURUC, M.; WEIGEL, J.; HORÁK, V.; ŠVÁB, T. Problematika dokumentace vinných sklepů. In Sborník referátů XVII. konference SDMG. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 85-92. ISBN: 978-80-248-2312- 6.
  Detail

 • 2008

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J. Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement. In 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings. Sofia, Bulgaria: Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, 2008. p. 50-56. ISBN: 978-80-87159-03- 3.
  Detail

  POKORNÝ, J.; KURUC, M. Upgrage of Local Quasigeoid GPS. In XIII. miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukowych. 1. Wroclaw (PL): Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2008. p. 95-95. ISBN: 978-83-86520-06- 0.
  Detail

 • 2007

  KURUC, M.; LÁSKA, Z.; WEIGEL, J. Využití služeb permanentních stanic GNSS při určování výšek. In Aplikace družicových měření v geodézii. Jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí. Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2007. p. 107-113. ISBN: 978-80-86433-41- 7.
  Detail

  KURUC, M.; LÁSKA, Z. Networks of permanent GNSS stations. In XII Międzinarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych XXIV Sejmik SKN Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wroclaw (PL): Dzial Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, 2007. p. 78-78. ISBN: 978-83-924761-4- 6.
  Detail

  KURUC, M. Kvazigeoid GPS na území města Brna. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. p. 325-325. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.