Ing.

Michal Kosňovský

Ph.D.

FCE – Assistant professor

kosnovsky.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.

Projects

  • 2013

    TA03031301, Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v intravilánu , zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
    Detail

  • 2012

    TA02030548, Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v extravilánu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
    Detail