Ing.

Michal Kosňovský

Ph.D.

FCE – Assistant professor

kosnovsky.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.

Creative activities

  • RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRUŽÍK, P.; MAHDAL, J.; MULÍČKOVÁ, E.; KUFNER, J.: datatenpok; Metodika pro předávání digitální projektové dokumentace staveb pozemních komunikací pro uchovávání a správu v datových skladech. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/matuszkova.r/Metodika%20pro%20predavani%20digitalni%20projektove%20dokumentace%20staveb%20pozemnich%20komunikaci%20pro%20uchovavani%20a%20spravu%20v%20datovych%20skladech.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; ČEPIL, J.; HORNOCH, O.: ISBN 978-80-214-5082-0; Metodika pro navrhování pozemních komunikací v uspořádání 2+1. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/matuszkova.r/Metodika pro navrhovani pozemnich komunikaci v usporadani 2-1.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • RADIMSKÝ, M.; ČEPIL, J.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; HEINRICH, J.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.: ISBN 978-80-214-5308-1; Metodika pro rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích a aplikaci vlečných křivek vozidel. http://www.apko.cz/public/downloaditem/Metodika%20Vlecne%20krivky.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.