Ing.

Martin Mohapl

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 7993
mohapl.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Patents

  • 2018

    užitný vzor
    MOHAPL, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Kontejner pro přepravu srolovaných travních koberců. 31929, užitný vzor. (2018)
    Detail