Ing.

Martin Mohapl

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7993
mohapl.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Publications

 • 2020

  HEJL, M.; MOHAPL, M.; BŘÍZA, L. Modular Green Roofs and their Usage in the World. International Journal of Engineering Research in Africa, 2020, vol. 47, no. 1, p. 103-108. ISSN: 1663-3571.
  Detail | WWW

 • 2019

  MOHAPL, M.; PRAŽÁKOVÁ, J.; HEJL, M. Impact on Total Costs and Construction Period of Residential Buildings in Prague. In WMESS 2018 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 03. - 07. september 2018, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague, Czech republic: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In Proceedings of the 3rd International Conference: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2016). Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2017. p. 78-85. ISBN: 978-80-553-2643-6. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

 • 2016

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technology of Implementation of the Pitched Green Roof on the Testing Building EnviHut. Procedia Engineering, 2016, vol. 2016, no. volume 161, p. 1904-1909. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In SPACE. Košice: TUKE, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut. In Sborník z 12. ročníku Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. p. 280-284. ISBN: 978-80-904739-7- 3.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEDLIVÁ, H. Designing and Testing of the Recycled Vegetative- Retention Layer of the Vegetative Upper Skin of the Pitched Roof. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 824. 67, p. 67-76. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2015

  DIAZ, Y.; MOHAPL, M. Odborný posudek JŘBU pro ocenění předmětu zakázky „Zajištění vyšších užitných vlastností objektu EH,EZ a EC“. Brno: VUT FAST, 2015. p. 1-10.
  Detail

 • 2014

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technological Analysis of the Orientation of the Pitched Icelandic Turf Roof to the Cardinal Points and their Effect on the Stability of the Vegetative Layers. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 19-22. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  MOHAPL, M.; VOJKŮVKOVÁ, P. The influence of the position of the steel element to heat flow in the wall of the industrial freezer. In The International Conference on Manufacturing Science and Engineering. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 2474-2477. ISBN: 9783038351214. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2013

  MOHAPL, M. ANALÝZA POSUZOVÁNÍ VNĚJŠÍ VRSTVY KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. In Realizace staveb - teorie a praxe. 2013. p. 51-53. ISBN: 978-80-214-4803- 2.
  Detail

  ŠIKULA, O.; MOHAPL, M. 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete. In Envibuild 2012. selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the building performance simulation conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Advanced Materials Research. Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 287-290. ISBN: 9783037855966. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2012

  ŠIKULA, O.; MOHAPL, M. 2D MODEL KAPILÁRNÍHO TRANSPORTU VODY V PÓROBETONU. In Sborník 7. národní konference IBPSA- CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA- CZ, 2012. p. 61-64. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

 • 2011

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. p. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

 • 2010

  KOVÁŘOVÁ, B.; MOHAPL, M. Objekty stavěné technologií Superadobe a jejich tepelný režim. In Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb. Sborník z medzinárodní vedecké konferencie - CONECO 2010. Brno: TRIBUN EU, 2010. p. 137-142. ISBN: 978-80-7399-931- 5.
  Detail

 • 2007

  MOHAPL, M. Technologická návaznost činností při regeneraci starších rodinných domků. In 2007. p. 273-278. ISBN: 978-808073-792- 4.
  Detail

  MOHAPL, M. Eliminace chyb při termodiagnostice. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 96-97. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  LÍZAL, P.; MOHAPL, M. Termovizní kamera - pomocník při odhalování chyb ve stavební praxi. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2007, vol. 11, no. 1, p. 20-21. ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  MOHAPL, M. Analýza kontaktních zateplovacích systémů - technologie a komplexnost. Brno: 2007. p. 1-127.
  Detail

 • 2006

  MOHAPL, M. Technologie a realizace vnitřního zateplení Doublage. Tepelná ochrana budov, 2006, vol. 9, no. 2, p. 52-55. ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  MOHAPL, M. Průzkum vlhkosti suterénního zdiva cihlového objektu. In sborník mezinárodní konference Vývojové tendencie v technológii staviebs. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. p. 139-145. ISBN: 80-227-2478- 5.
  Detail

  MOHAPL, M. Nové technologie kontaktního zateplování. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT Brno, 2006. p. 231-236. ISBN: 80-214-3107- 5.
  Detail

  MOHAPL, M. Mitigation of Energy Loss and CO2 Emission from the Building Stock. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň, Rakousko: 2006. p. 253-254. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

 • 2005

  MOHAPL, M. Porovnávání metod kontaktního zateplování. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 68-73. ISBN: 80-214-2826- 0.
  Detail

  LÍZAL, P.; MOHAPL, M. Kontaktní zateplení strojní metodou. In Zborník VI. vedecko- technické konferencie. Liptovský Ján 2005: 2005. p. 62-65.
  Detail

 • 2004

  MOHAPL, M. Výskyt plísní a dřevokazných hub v obytných místnostech. In Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 89-90. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  LÍZAL, P. nová generace kontaktniho zateplení strojní metodou. Tepelná ochrana budov, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 29 ( p.)ISSN: 1213- 0907.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.