Ing.

Jiří Ctibor

FEEC, UVEE

+420 54114 6745
xctibo01@stud.feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Ctibor

Publications

 • 2019

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J. Model aktivních magnetických ložisek s uvažováním nelineárních feromagnetik. In XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I. ST MICROELECTRONICS BLDC DRIVE DEMONSTRATOR SOFTWARE PRE-DEVELOPMENT. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. p. 674-678. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  KNOBLOCH, J.; CTIBOR, J.; VOREL, P. Hardware Concept of a New BLDC Motor Controller Based on BCD Technology. In 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE) 9 th Joint Slovakian-Croatian Conference CONFERENCE PROCEEDINGS. Nový Smokovec, Slovakia: Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, 2019. p. 217-220. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail | WWW

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J.; VOREL, P. BLDC Motor Control with Cascade Structure Utilizing ARM MCU. In 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE) 9 th Joint Slovakian-Croatian Conference CONFERENCE PROCEEDINGS. Nový Smokovec, Slovakia: Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, 2019. p. 61-65. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail | WWW

  FOLPRECHT, M.; ČERVINKA, D.; CTIBOR, J. Metody měření impedance při buněčné elektroporaci. In XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech, Sborník. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

 • 2018

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J. One-axis Radial Active Magnetic Bearing Simulink Model with Respect of Nonlinear Ferromagnetics. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. p. 66-71. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail | WWW

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I. Comparison of the Common Control Techniques of Induction Machines. In Conference Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe. Palermo, Italy: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-5186-5.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J.; PATOČKA, M. Induction Machine Models and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two–Port Network. In Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2018. p. 202-210. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J. Synchronous Machine Model and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two–Port Network. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. p. 120-125. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  CTIBOR, J. INNOVATION OF THE CONTROL SYSTEM OF FUSED DEPOSIT MODELING LOW- COST 3D PRINTER. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 596-587. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail | WWW

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I. The New Stepper Driver for Low-Cost Arduino Based 3D Printer with Dynamic Stepper Control. In Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer International Publishing AG 2018, 2017. p. 458-466. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.