Ing.

Jana Zimáková

FEEC, UETE

+420 54114 6199

Send BUT message

Ing. Jana Zimáková

Publications

 • 2019

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Olovo - jeden z nejstarších lidstvem užívaných kovů. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2019. p. 132-134. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. In Situ EC-AFM Observation of BaSO4 and Glass Fibers Effect On Lead Electrode For Lead-acid Battery. In ABAF 20th issue of ECS Transactions. ECS Transaction. 2019. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; MUSIL, P. Testing of Industrially Produced Batteries at High Temperatures. In ABAF 20th issue of ECS Transactions. ECS Transaction. 2019. p. 1-9. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; MUSIL, P. Monitoring Of Temperature Influence On Properties Of Lead-acid Accumulators. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. 1. Brno: 2019. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. Observation Of Lead Electrode by Atomic Force Microscope. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. 1. 2019. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

 • 2018

  CHLADIL, L.; MACHÁČ, M.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. Možnosti rentgenové strukturní analýzy při posouzení vlivu aditiv pro olověné akumulátory. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2018. p. 34-37. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S. MOŽNOSTI POZOROVÁNÍ VZORKŮ ELEKTROD POMOCÍ AFM MIKROSKOPU. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2018. Košice: FBERG TU Košice, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2975-8.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; ČECH, O. GRAFENOIDY JAKO ADITIVUM ZÁPORNÝCH HMOT OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2018. p. 102-105. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P. SLEDOVÁNÍ ZMĚN NA POVRCHU OLOVĚNÉ ELEKTRODY S NANESENÝMI ADITIVY POMOCÍ AFM. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2018. p. 141-144. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. Examination of impact of lignosulfonates added to the negative active mass of a lead–acid battery electrode. Journal of Energy Storage, 2018, vol. 2018, no. 18, p. 229-238. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

 • 2017

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P.; CVANIGA, T. ZKOUMÁNÍ VLIVU EFEKTU UHLÍKU A INDULINY AT JAKO ADITIVA V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ. In 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: Česká elektriotechnická společnost, 2017. p. 115-118. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. ZKOUMÁNÍ VLIVU EFEKTU UHLÍKU A ORGANICKÝCH EXPANDÉRŮ JAKO ADITIVA V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ. In 38. Nekonvenčí zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektriotechnická společnost, 2017. p. 136-139. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Combined effect of acrylic fibers and carbon in negative active mass of lead-acid battery. Journal of Energy Storage, 2017, vol. EST, no. 244, p. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. COMBINED EFFECT OF FIBROUS STRUCTURES AND OTHER ADDITIVES IN NAM. In 10 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2017 PROCEEDINGS. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Bulgaria, Sofia: Lead- Acid Batteries Department, 2017. p. 95-98. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. POSSIBILITIES OF USING GLASS FIBER IN NEGATIVE ACTIVE MASS. In 10 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2017 PROCEEDINGS. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Bulgaria, Sofia: Lead-Acid Batteries Department, 2017. p. 103-106. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; ČUDEK, P. The Possibilities of Using Grafenoids as an Additive in NAM. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 18th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2017. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; ČUDEK, P.; BAČA, P. In- situ Observations Using AFM. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 18th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2017. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The Effect of Post-Treatment on the Composition of Formed Negative Electrode Mass in Lead Acid Batteries Studied by XRD. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; ČUDEK, P.; BAČA, P.; VANÝSEK, P. In-situ Observations of Lead Sulfate Crystal Growth on the Surface of a Negative Electrode. In ECS transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; VANÝSEK, P.; ČUDEK, P. New Additive in NAM of Lead-Acid Battery Electrodes. In ECS transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2017. p. 1-10. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 1: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. p. 1-42.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 2: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. p. 1-56.
  Detail

  BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; ČUDEK, P. IN-SITU POZOROVÁNÍ POVRCHU ZÁPORNÉ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU MIKROSKOPEM ATOMÁRNÍCH SIL AFM. In 13. ročník mezinárodní konference ALER 2017. Žilina: 2017. p. 15-19. ISBN: 978-80-89456-30-7.
  Detail | WWW

 • 2016

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; KADLEC, M.; BAČA, P. Modifikace povrchu záporné elektrody olověného akumulátoru uhlíkem. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 143-146. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; FRYDA, D. Combined Effect of Acryl Fibers and TiO2 in Negative Active Mass of Lead-Acid Accumulator. In ECS Transaction. ECS Transactions. 2016. p. 115-121. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČECH, O.; KŘIVÍK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; ČUDEK, P.; CHLADIL, L.; BAČA, P. Studim krystalografických vlastností materiálů pro elektrody olověných akumulátorů. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vyškov: 2016. p. 100-103. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  ČECH, O.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; BAČA, P. Curing of Positive Electrode Mass of Lead Acid Battery studied by XRD. In ECS Transactions. ECS Transaction. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2016. p. 59-60. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; KADLEC, M.; BAČA, P. Porovnání dvou koncepcí experimentálních článků olověných akumulátorů. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: Tribun s.r.o., 2016. p. 114-117. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Kombinovaný vliv skelných vláken a uhlíku v záporné aktivní hmotě olověného akumulátoru. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: Tribun s.r.o., 2016. p. 37-40. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

 • 2015

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. Effect of aditives added to the electrolyte. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Investigation of Influence of Ebonex on the Formation of Lead- Acid Accumulator Positive Electrode. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2015. p. 37-42. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Degradation Mechanisms in the Lead Acid Battery Causing Premature Capacity Loss. In ESC Transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2015. p. 21-25. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Referenční elektrody pro olověné akumulátory. Energetika, 2015, vol. 62, no. 11, p. 225-227. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. VLIV PODMÍNEK BĚHEM ZRÁNÍ KLADNÉ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. p. 42-45. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. Effect of Additives in the Electrolyte Added before the Formation of Lead- Acid Battery. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS transaction, 2015. p. 43-46. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D. Effect of Compression on Negative Lead- Acid Battery Electrodes Doped with Glass Fibres. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, vol. 10, no. 1, p. 10307-10320. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Degradation mechanisms in lead acid accumulators. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The use of ceramics in the positive electrode active mass lead- acid battery. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. The importance of observation of structural changes of lead acid battery active mass in special applications in the mining industry. Acta Montanistica Slovaca, 2015, no. 20, p. 165-171. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. VLIV PŘÍTLAKŮ A PŘÍMĚSÍ V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. p. 156-159. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

 • 2014

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Referenční elektrody používané v olověných akumulátorech. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2014. p. 126-129. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. In Situ Observation of Morphology Changes on Lead Electrodes During Cyclic Voltammetry by Using AFM. In ABAF Book of abstract. Brno: 2014. p. 162-164. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. Preparation of Lead Electrodes For Measurement By Using AFM. In ABAF Book of abstract. Brno: 2014. p. 154-156. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  KADLEC, M.; FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J. Climatic Chamber Designed For Curring Positive Electrodes. In ABAF Book of abstract. Brno: 2014. p. 157-159. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  VANĚK, J.; ZIMÁKOVÁ, J.; VYROUBAL, P. Analýza příčin poškození fotovoltaického panelu. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s. r. o., 2014. p. 130-133. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  VANĚK, J.; ZIMÁKOVÁ, J.; ŠTURM, M.; CHOBOLA, Z. Causes of photovoltaic modules destruction analysis. In Proceedings of 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Amsterdam, Netherlands.: WIP, 2014. p. 3190-3193. ISBN: 3-936338-34- 5. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  VANĚK, A.; ZIMÁKOVÁ, J.; ŠTURM, M. Photovoltaic Modules Destruction Analysis. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 15th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 147-149. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; FRYDA, D. Observation of Morphology Changes Of Working Electrode During Cyclic Voltammetry by Using AFM. In ECS Transactions. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 249-252. ISBN: 978-1-56677-988- 3. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VANĚK, J.; ZIMÁKOVÁ, J.; ŠTURM, M. Photovoltaic Modules Destruction Analysis. In ECS Transaction. ECS Transactions. San Francisco, USA: ECS Transaction, 2014. p. 207-214. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; KADLEC, M. ŽIVOTNÍ CYKLUS OVOLĚNÉHO AKUMULÁTORU. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2014. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: ŽU V ŽILINĚ, 2014. p. 27-30. ISBN: 978-80-89456-18- 5.
  Detail

  KADLEC, M.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Klimatické podmínky vyzrávání kladné elektrody olověného akumulátoru. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2014. Liptovský Mikuláš: ŽU v Žilině, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-89456-18- 5.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S. Mikroskopické pozorování tvorby aktivní hmoty na záporné elektrodě olověného akumulátoru cyklováním. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2014. p. 138-141. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  KADLEC, M.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D. Optimization of Conditions in Climatic Chamber Designed for Curing Positive Electrodes. In ECST transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 231-236. ISBN: 978-1-56677-988- 3. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

 • 2013

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Proces zrání elektrod olověného akumulátoru. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2013. 2013. p. 23-26. ISBN: 978-80-89456-15- 4.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J. Studium chemicky aktivních vzorků pomocí environmentální rastrovací elektronové mikroskopie. In Elektrotechnika a informatika 2013, část první - Elektrotechnika. Plzeň: Tribun EU s.r.o., 2013. p. 187-190. ISBN: 978-80-261-0233- 5.
  Detail

  VACULÍK, S.; BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J. The Influence of Temperature in Curing Processes in the Manufacturing of Electrodes of Lead- Acid Batteries. In ABAF Book of abstract. Brno: 2013. p. 129-131. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.