Bc. Ing.

Jan Fišer

Ph.D.

FME, EI DTEE – Assistant professor

+420 54114 3242
fiser@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TJ02000028, TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Sysmém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2017

  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vývoj 1D modelu kabiny automobilu pro predikci parametrů vnitřního prostředí , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Experimentální výzkum proudových polí v přístěnné oblasti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Predikce a analýza výskytu Coandova jevu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Komplexní modelování interakce mikroklimatu v kabinách dopravních prostředků a zdravotního rizika., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail