Project detail

Predikce a analýza výskytu Coandova jevu

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Mark

FRVŠ 2108/2010 G1

Default language

Czech

People responsible

Fišer Jan, Bc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pokorný Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Automotive Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)