Ing.

David Prochazka

Ph.D.

FME, IPE – assistant professor

prochazka.d@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. David Prochazka, Ph.D.

Patents

  • 2016

    patent
    PROCHAZKA, D.; BRADA, M.; KAISER, J.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; PETRILAK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; POŘÍZKA, P.; PROČEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, CZ: Způsob analýzy kapalin, zejména kapalných suspenzí pomocí spektroskopie laserem indukovaného plazmatu a zařízení pro jeho provádění. 305788, patent. (2016)
    Detail