Ing.

David Prochazka

Ph.D.

FME, IPE – assistant professor

prochazka.d@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. David Prochazka, Ph.D.

Creative activities

 • NOVOTNÝ, J.; MALINA, R.; PROCHAZKA, D.; KAISER, J.: Remote LIBS; Laboratorní sestava pro dálkovou laserovou spektroskopii. Laboratoř laserové spektroskopie, A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, number of downloads: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; PROCHAZKA, D.; MALINA, R.: Autofocus 2; Jednotka pro automatické zaostřování laserového svazku v sestavě laserové spektroskopie (LIBS). Laboratpř laserové spektroskopie, A2/519, ÚFI, FSI, Tehcnická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, number of downloads: 1
  Detail

 • PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; MALINA, R.: HVR; Jednotka pro nastavení sběrné optiky v sestavě laserové spektroskopie. Laboratoř laserové spektroskopie A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; MALINA, R.: Liquid LIBS sestava; Interakční komora pro měření kapalných vzorků metodou LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.: LIBS sestava; Opto-mechanický systém pro měření intenzity laserového záření. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PROCHAZKA, D.; BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: lqLIBS; Sestava pro měření kapalných vzorků pomocí metody jednopulzní a dvoupulzní metody LIBS a LIBS+LIFS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, number of downloads: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; PROCHAZKA, D.; KAISER, J.: Reflexní laserový fokusér; Sestava pro dálkovou fokusaci laserového svazku. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, number of downloads: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; KAISER, J.; PROCHAZKA, D.: Interakční komora LIBS; Interakční komora pro aplikace LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • PROCHAZKA, D.; BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.: BioDot; Vakuová jednotka pro přípravu vzorků kapalných suspenzí. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Laboratoř laserové spektroskopie, mistnost A3/609. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; KAISER, J.: Klecová interakční komora v1; Klecová interakční komora pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu. laboratoř laserové spektroskopie, A3/609, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, number of downloads: 1
  Detail

 • PROCHAZKA, D.; ZOBAČ, E.: VC50; Vakuová komora s manipulátorem. Laboratoř laserové spektroskopie na Ústavu fyzikálního inženýrství, A3/609 FSI VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PROCHAZKA, D., KAISER, J., MALINA, R., NOVOTNÝ, J., PETRILAK, M.: Libs3D 2.0; Program pro ovládání LIBS, DP LIBS a LIBS + LIFS. Laboratoř laserové spektroskopie A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: htp://physics.fme.vutbr.cz/libs. (software)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.