Detail publikace

Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky

HRBÁČEK, R. RAJMIC, P. VESELÝ, V. ŠPIŘÍK, J.

Originální název

Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky

Český název

Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.

Český abstrakt

Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.

Klíčová slova

zpracování signálů, řídkost, systémy lineárních rovnic, l1-relaxace, NSP, RIP, hladové algoritmy, komprimované snímání

Rok RIV

2011

Vydáno

13.09.2011

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@article{BUT73228,
 author="Radek {Hrbáček} and Pavel {Rajmic} and Vítězslav {Veselý} and Jan {Špiřík}",
 title="Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky",
 annote="Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.",
 chapter="73228",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="50",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="september",
 pages="1--10",
 type="journal article - other"
}