Detail publikace

Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech

RAIDA, Z., MAZÁNEK, M.

Originální název

Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech

Český název

Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předkládaný projekt systémově řeší nedostatky současného studia DSP, mezi něž zejnéna patří roztříštěnost vzdělávání, přílišná specializace v dílčích předmětech, využívání špičkových specializovaných pracovišť jen malým počtem studentů, nedostatečná komunikace a spolupráce studentů v různých podoborech radioelek-troniky, nevhodná struktura DSP a časové zatížení studentů aj. Předkládaný projekt je postaven jako pilotní projekt, který má navrhnout, vybudovat a v praxi ověřit novou koncepci výchovy vědeckých pracovníků založenou na širokém teoretickém základě, efektivním využití času stráveného při studiu, funkčním spojení studijních a vlastních výzkumných aktivit a v neposlední řadě posílení netradičního myšlení studentů. Předkladatelé se domnívají, že vhodně zvolená koncepce vzdělávání, založená na výše uvedených principech, může významně napomoci popularizaci a zvýšení atraktivnosti doktorského vzdělávání a vědy vůbec. Cíle budou splněny pomocí (1) zavedení široce pojatých přednáškových teoretických kurzů pokrývajících modulárně podstatnou část problematiky modelování a optimalizace v radioelektronice; (2) zavedení nového typu seminářů s aktivní participací studentů a odborným dohledem vedoucích týmu; (3) časové optimalizace studia s předpokladem koncentrace výuky do bloků; (4) organizování aktivit na různých pracovištích; (5) dalších kurzů prezentace, rétoriky a způsobů správné komunikace atd. Výsledky pilotního projektu budou použity k úpravě koncepce DSP oboru radioelektronika a veřejně prezentovány.

Český abstrakt

Předkládaný projekt systémově řeší nedostatky současného studia DSP, mezi něž zejnéna patří roztříštěnost vzdělávání, přílišná specializace v dílčích předmětech, využívání špičkových specializovaných pracovišť jen malým počtem studentů, nedostatečná komunikace a spolupráce studentů v různých podoborech radioelek-troniky, nevhodná struktura DSP a časové zatížení studentů aj. Předkládaný projekt je postaven jako pilotní projekt, který má navrhnout, vybudovat a v praxi ověřit novou koncepci výchovy vědeckých pracovníků založenou na širokém teoretickém základě, efektivním využití času stráveného při studiu, funkčním spojení studijních a vlastních výzkumných aktivit a v neposlední řadě posílení netradičního myšlení studentů. Předkladatelé se domnívají, že vhodně zvolená koncepce vzdělávání, založená na výše uvedených principech, může významně napomoci popularizaci a zvýšení atraktivnosti doktorského vzdělávání a vědy vůbec. Cíle budou splněny pomocí (1) zavedení široce pojatých přednáškových teoretických kurzů pokrývajících modulárně podstatnou část problematiky modelování a optimalizace v radioelektronice; (2) zavedení nového typu seminářů s aktivní participací studentů a odborným dohledem vedoucích týmu; (3) časové optimalizace studia s předpokladem koncentrace výuky do bloků; (4) organizování aktivit na různých pracovištích; (5) dalších kurzů prezentace, rétoriky a způsobů správné komunikace atd. Výsledky pilotního projektu budou použity k úpravě koncepce DSP oboru radioelektronika a veřejně prezentovány.

Klíčová slova

vzdělávání; radioelektronika; doktorské studium, elektromagnetické pole

Vydáno

30.12.2004

Nakladatel

FEL ČVUT v Praze

Místo

Praha

Strany od

1

Strany do

38

Strany počet

38

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT56923,
 author="Zbyněk {Raida} and Miloš {Mazánek}",
 title="Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech",
 annote="Předkládaný projekt systémově řeší nedostatky současného studia DSP, mezi něž zejnéna patří roztříštěnost vzdělávání, přílišná specializace v dílčích předmětech, využívání špičkových specializovaných pracovišť jen malým počtem studentů, nedostatečná komunikace a spolupráce studentů v různých podoborech radioelek-troniky, nevhodná struktura DSP a časové zatížení studentů aj. Předkládaný projekt je postaven jako pilotní projekt, který má navrhnout, vybudovat a v praxi ověřit novou koncepci výchovy vědeckých pracovníků založenou na širokém teoretickém základě, efektivním využití času stráveného při studiu, funkčním spojení studijních a vlastních výzkumných aktivit a v neposlední řadě posílení netradičního myšlení studentů. Předkladatelé se domnívají, že vhodně zvolená koncepce vzdělávání, založená na výše uvedených principech, může významně napomoci popularizaci a zvýšení atraktivnosti doktorského vzdělávání a vědy vůbec. Cíle budou splněny pomocí (1) zavedení široce pojatých přednáškových teoretických kurzů pokrývajících modulárně podstatnou část problematiky modelování a optimalizace v radioelektronice; (2) zavedení nového typu seminářů s aktivní participací studentů a odborným dohledem vedoucích týmu; (3) časové optimalizace studia s předpokladem koncentrace výuky do bloků; (4) organizování aktivit na různých pracovištích; (5) dalších kurzů prezentace, rétoriky a způsobů správné komunikace atd. Výsledky pilotního projektu budou použity k úpravě koncepce DSP oboru radioelektronika a veřejně prezentovány.",
 address="FEL ČVUT v Praze",
 chapter="56923",
 institution="FEL ČVUT v Praze",
 year="2004",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FEL ČVUT v Praze",
 type="report"
}