Detail publikace

Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur

RAIDA, Z.

Originální název

Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur

Český název

Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Mezi netradiční nástroje pro modelování mikrovlnných struktur řadíme dopředné a rekurentní neuronové sítě. Za netradiční nástroje pro optimalizaci považujeme evoluční algoritmy (genetické, polytopní) a umělé neuronové sítě.Předkládaný projekt je zaměřen na vzájemné porovnání netradičních přístupů k modelování a optimalizaci mikrovlnných struktur. Na základě provedeného srovnání budou stávající přístupy k modelování a optimalizaci originálním způsobem modifikovány.V případě vytváření modelů bude důraz kladen na dosažení dobré přesnosti modelů, jejich nízké výpočetní náročnosti jak v etapě přípravy tak v etapě použití, a na možnost realizovat automatizované vytváření modelů.V případě optimalizace bude důraz kladem na rychlou konvergenci, na stabilitu a na vzájemné propojení globálních a lokálních optimalizačních technik.Funkčnost modelů bude experimentálně ověřena.

Český abstrakt

Mezi netradiční nástroje pro modelování mikrovlnných struktur řadíme dopředné a rekurentní neuronové sítě. Za netradiční nástroje pro optimalizaci považujeme evoluční algoritmy (genetické, polytopní) a umělé neuronové sítě.Předkládaný projekt je zaměřen na vzájemné porovnání netradičních přístupů k modelování a optimalizaci mikrovlnných struktur. Na základě provedeného srovnání budou stávající přístupy k modelování a optimalizaci originálním způsobem modifikovány.V případě vytváření modelů bude důraz kladen na dosažení dobré přesnosti modelů, jejich nízké výpočetní náročnosti jak v etapě přípravy tak v etapě použití, a na možnost realizovat automatizované vytváření modelů.V případě optimalizace bude důraz kladem na rychlou konvergenci, na stabilitu a na vzájemné propojení globálních a lokálních optimalizačních technik.Funkčnost modelů bude experimentálně ověřena.

Klíčová slova

mikrovlnné struktury, numerické modelování, neuronové sítě, evoluční algoritmy

Vydáno

31.12.2004

Nakladatel

Brno: FEKT VUT v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT56922,
 author="Zbyněk {Raida}",
 title="Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur",
 annote="Mezi netradiční nástroje pro modelování mikrovlnných struktur řadíme dopředné a rekurentní neuronové sítě. Za netradiční nástroje pro optimalizaci považujeme evoluční algoritmy (genetické, polytopní) a umělé neuronové sítě.Předkládaný projekt je zaměřen na vzájemné porovnání netradičních přístupů k modelování a optimalizaci mikrovlnných struktur. Na základě provedeného srovnání budou stávající přístupy k modelování a optimalizaci originálním způsobem modifikovány.V případě vytváření modelů bude důraz kladen na dosažení dobré přesnosti modelů, jejich nízké výpočetní náročnosti jak v etapě přípravy tak v etapě použití, a na možnost realizovat automatizované vytváření modelů.V případě optimalizace bude důraz kladem na rychlou konvergenci, na stabilitu a na vzájemné propojení globálních a lokálních optimalizačních technik.Funkčnost modelů bude experimentálně ověřena.",
 address="Brno: FEKT VUT v Brně",
 chapter="56922",
 institution="Brno: FEKT VUT v Brně",
 year="2004",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Brno: FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}