Detail publikace

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně

VESELKA, F., ŠTOREK, P.

Originální název

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně

Český název

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro sledování povrchu komutátoru za chodu stoje byly vyvinuty bezkontaktní analogové indukční sondy.Úroveň výstupního stejnosměrného napětí odpovídá absolutní vzdálenosti měřicí cívky sondy od vodivého feromagnetického nebo neferomagnetického materiálu. Abychom mohli přesně vyhodnotit vzdálenost sondy od sledovaného povrchu, je třeba zpracovat dostatečně přesnou převodní charakteristiku mezi výstupním napětím sondy a její vzdáleností od materiálu. Tyto charakteristiky se mění v závislosti na tvaru a materiálu povrchu. Zařízení umožňuje sledování malých vzdáleností, sledování přesností obráběných částí a následné vyhodnocení jejich tvaru.

Český abstrakt

Pro sledování povrchu komutátoru za chodu stoje byly vyvinuty bezkontaktní analogové indukční sondy.Úroveň výstupního stejnosměrného napětí odpovídá absolutní vzdálenosti měřicí cívky sondy od vodivého feromagnetického nebo neferomagnetického materiálu. Abychom mohli přesně vyhodnotit vzdálenost sondy od sledovaného povrchu, je třeba zpracovat dostatečně přesnou převodní charakteristiku mezi výstupním napětím sondy a její vzdáleností od materiálu. Tyto charakteristiky se mění v závislosti na tvaru a materiálu povrchu. Zařízení umožňuje sledování malých vzdáleností, sledování přesností obráběných částí a následné vyhodnocení jejich tvaru.

Vydáno

01.07.2003

Nakladatel

UVEE FEKT VUT v Brně

Místo

Brno VUT

Strany počet

13

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT56787,
 author="František {Veselka} and Pavel {Štorek}",
 title="ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně",
 annote="Pro sledování povrchu komutátoru za chodu stoje byly vyvinuty bezkontaktní analogové indukční sondy.Úroveň výstupního stejnosměrného napětí odpovídá absolutní vzdálenosti měřicí cívky sondy od vodivého feromagnetického nebo neferomagnetického materiálu. Abychom mohli přesně vyhodnotit vzdálenost sondy od sledovaného povrchu, je třeba zpracovat dostatečně přesnou převodní charakteristiku mezi výstupním napětím sondy a její vzdáleností od materiálu. Tyto charakteristiky se mění v závislosti na tvaru a materiálu povrchu.
Zařízení umožňuje sledování malých vzdáleností, sledování přesností obráběných částí a následné vyhodnocení jejich tvaru.",
 address="UVEE FEKT VUT v Brně",
 booktitle="TZ 0304",
 chapter="56787",
 edition="TZ 0304",
 institution="UVEE FEKT VUT v Brně",
 year="2003",
 month="july",
 pages="0",
 publisher="UVEE FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}