Publication detail

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně

Original Title

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně

Czech Title

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

Pro sledování povrchu komutátoru za chodu stoje byly vyvinuty bezkontaktní analogové indukční sondy.Úroveň výstupního stejnosměrného napětí odpovídá absolutní vzdálenosti měřicí cívky sondy od vodivého feromagnetického nebo neferomagnetického materiálu. Abychom mohli přesně vyhodnotit vzdálenost sondy od sledovaného povrchu, je třeba zpracovat dostatečně přesnou převodní charakteristiku mezi výstupním napětím sondy a její vzdáleností od materiálu. Tyto charakteristiky se mění v závislosti na tvaru a materiálu povrchu. Zařízení umožňuje sledování malých vzdáleností, sledování přesností obráběných částí a následné vyhodnocení jejich tvaru.

Czech abstract

Pro sledování povrchu komutátoru za chodu stoje byly vyvinuty bezkontaktní analogové indukční sondy.Úroveň výstupního stejnosměrného napětí odpovídá absolutní vzdálenosti měřicí cívky sondy od vodivého feromagnetického nebo neferomagnetického materiálu. Abychom mohli přesně vyhodnotit vzdálenost sondy od sledovaného povrchu, je třeba zpracovat dostatečně přesnou převodní charakteristiku mezi výstupním napětím sondy a její vzdáleností od materiálu. Tyto charakteristiky se mění v závislosti na tvaru a materiálu povrchu. Zařízení umožňuje sledování malých vzdáleností, sledování přesností obráběných částí a následné vyhodnocení jejich tvaru.

BibTex


@techreport{BUT56787,
 author="František {Veselka} and Pavel {Štorek}",
 title="ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně",
 annote="Pro sledování povrchu komutátoru za chodu stoje byly vyvinuty bezkontaktní analogové indukční sondy.Úroveň výstupního stejnosměrného napětí odpovídá absolutní vzdálenosti měřicí cívky sondy od vodivého feromagnetického nebo neferomagnetického materiálu. Abychom mohli přesně vyhodnotit vzdálenost sondy od sledovaného povrchu, je třeba zpracovat dostatečně přesnou převodní charakteristiku mezi výstupním napětím sondy a její vzdáleností od materiálu. Tyto charakteristiky se mění v závislosti na tvaru a materiálu povrchu.
Zařízení umožňuje sledování malých vzdáleností, sledování přesností obráběných částí a následné vyhodnocení jejich tvaru.",
 address="UVEE FEKT VUT v Brně",
 booktitle="TZ 0304",
 chapter="56787",
 edition="TZ 0304",
 institution="UVEE FEKT VUT v Brně",
 year="2003",
 month="july",
 pages="0",
 publisher="UVEE FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}