Detail publikace

Simulace přechodných dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží

DĚDKOVÁ, J. STEINBAUER, M. KADLEC, R.

Originální název

Simulace přechodných dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží

Český název

Simulace přechodných dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace důležité například při návrhu nových typů vedení.

Český abstrakt

V článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace důležité například při návrhu nových typů vedení.

Klíčová slova

Přenosové vedení, nelineární zátěž, FDTD, numerické modelování

Rok RIV

2008

Vydáno

24.11.2008

Nakladatel

Československá sekce IEEE

Místo

Praha

ISSN

0037-668X

Periodikum

Slaboproudý obzor

Ročník

64

Číslo

1-2

Stát

CZ

Strany od

33

Strany do

36

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT48948,
 author="Jarmila {Dědková} and Miloslav {Steinbauer} and Radim {Kadlec}",
 title="Simulace přechodných dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží",
 annote="V článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace důležité například při návrhu nových typů vedení.",
 address="Československá sekce IEEE",
 chapter="48948",
 institution="Československá sekce IEEE",
 journal="Slaboproudý obzor",
 number="1-2",
 volume="64",
 year="2008",
 month="november",
 pages="33--36",
 publisher="Československá sekce IEEE",
 type="journal article - other"
}