Publication detail

Simulace přechodných dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží

DĚDKOVÁ, J. STEINBAUER, M. KADLEC, R.

Original Title

Simulace přechodných dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží

Czech Title

Simulace přechodných dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží

Language

cs

Original Abstract

V článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace důležité například při návrhu nových typů vedení.

Czech abstract

V článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace důležité například při návrhu nových typů vedení.

Documents

BibTex


@article{BUT48948,
 author="Jarmila {Dědková} and Miloslav {Steinbauer} and Radim {Kadlec}",
 title="Simulace přechodných dějů na přenosovém vedení s nelineární zátěží",
 annote="V článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace důležité například při návrhu nových typů vedení.",
 address="Československá sekce IEEE",
 chapter="48948",
 institution="Československá sekce IEEE",
 journal="Slaboproudý obzor",
 number="1-2",
 volume="64",
 year="2008",
 month="november",
 pages="33--36",
 publisher="Československá sekce IEEE",
 type="journal article - other"
}