Publication detail

Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie

Original Title

Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie

Czech Title

Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie

Language

cs

Original Abstract

Zhodnotenie možností optických metód využívajúcich digitálny obraz na účely sledovania a analýzy harmonických kmitavých pohybov ako alternatívy k fyzikálnym meraniam na základe realizovaného experimentu. Ten ukazuje, že pomerne jednoduchým optickým meraním je možné stanovovať hlavné dynamické parametre ľahkých mostných konštrukcií s presnosťou vyššou ako desatina Hz (frekvencia), resp. niekoľko desatín mm (amplitúda).

Czech abstract

Zhodnotenie možností optických metód využívajúcich digitálny obraz na účely sledovania a analýzy harmonických kmitavých pohybov ako alternatívy k fyzikálnym meraniam na základe realizovaného experimentu. Ten ukazuje, že pomerne jednoduchým optickým meraním je možné stanovovať hlavné dynamické parametre ľahkých mostných konštrukcií s presnosťou vyššou ako desatina Hz (frekvencia), resp. niekoľko desatín mm (amplitúda).

BibTex


@article{BUT100501,
 author="Juraj {Komačka} and Radovan {Machotka}",
 title="Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie",
 annote="Zhodnotenie možností optických metód využívajúcich digitálny obraz na účely sledovania a analýzy harmonických kmitavých pohybov ako alternatívy k fyzikálnym meraniam na základe realizovaného experimentu. Ten ukazuje, že pomerne jednoduchým optickým meraním je možné stanovovať hlavné dynamické parametre ľahkých mostných konštrukcií s presnosťou vyššou ako desatina Hz (frekvencia), resp. niekoľko desatín mm (amplitúda).",
 address="ČÚZK",
 chapter="100501",
 institution="ČÚZK",
 number="3",
 volume="59/101",
 year="2013",
 month="march",
 pages="54--60",
 publisher="ČÚZK",
 type="journal article - other"
}