Detail projektu

Moderní technologie v elektrických pohonech a přístrojích

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Projekt je zaměřen na aktuální témata v oblasti elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky: - elektrické pohony s vysokou účinností, - vysokootáčkové elektrické pohony, - magnetická ložiska, - multidisciplinární optimalizační úlohy, - řídicí algoritmy výše uvedených pohonů a systémů, - DC/AC a DC/DC měniče s vysokou účinností, - autonomní akumulační systémy elektrické energie, - optimalizace a diagnostika vypínacího pochodu, - působení spínacího elektrického oblouku na konstrukční materiály.

Označení

FEKT-S-20-6379

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Bárta Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Benda Dušan, Ing. - spoluřešitel
Ctibor Jiří, Ing. - spoluřešitel
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Folprecht Martin, Ing. - spoluřešitel
Chlup Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Janda Marcel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klíma Jiří, Ing. - spoluřešitel
Klíma Petr, Ing. - spoluřešitel
Kloc Petr, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Knebl Ladislav, Ing. - spoluřešitel
Lažek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Mikláš Ján, Ing. - spoluřešitel
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Pazdera Ivo, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rubeš Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Rúra Dávid, Ing. - spoluřešitel
Šimek David, Ing. - spoluřešitel
Šír Michal, Ing. - spoluřešitel
Toman Marek, Ing. - spoluřešitel
Tománek Radek, Ing. - spoluřešitel
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

PESL, M., VITECEK, J., CERNIK, M., CERVINKA, D., NOVOTNÁ, V., CALUORI, G., KUBALA, L., STAREK, Z. Microbubbles as safety issue of pulsed electric field ablation methods. 3rd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine, and Food and Environmental Technologies. 2019. p. 1-2. ISBN: 978-2-913923-38-6.
Detail

FOLPRECHT, M.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. Portable DC Supply Powered from Battery. In ECS Transactions Vol 99 2020. ECS Transactions. 2020. p. 401-410. ISSN: 1938-5862.
Detail

RÚRA, D.; BÁRTA, J. Improved analytical calculation of axial AMB by means of fringing estimation. In USB Proceedings2020 International Conference onElectrical Machines (ICEM). 2020. p. 177-182. ISBN: 978-1-7281-9944-3.
Detail

ŠIMEK, D. TEMPORAL DEVELOPMENT OF RELATIVE ABLATION OF PLASTICS IN MINIATURE CIRCUIT BREAKER DURING SWITCHING PROCESS. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2020. p. 398-402. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

FOLPRECHT, M. POWER CONVERTERS FOR CELL ELECTROPORATION. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 181-186. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

TOMÁNEK, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. Design of Power Coupled Resonant Circuit for Wireless Power Transfer. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 184-186. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

TOMÁNEK, R. Zero Current Switching Quasi-Resonant Buck Converters. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: 2020. p. 187-191. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

ŠÍR, M.; FENO, I. Cooling of minimized surface-mount packages in power electronics applications. Przeglad Elektrotechniczny, 2020, vol. 2020, no. 11, p. 151-154. ISSN: 0033-2097.
Detail

KLÍMA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M.; LOŠÁK, P. Effect of solid rotor slit dimensions on electromagnetical and mechanical properties of induction machine. In IEEE EEEIC 2020. Madrid, Španělsko: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 706-709. ISBN: 978-1-7281-7455-6.
Detail

KLÍMA, P. Comparison of copper losses of litz wire and parallel wires in high speed induction motor. PROCEEDINGS I OF THE 26TH STUDENT EEICT 2020 GENERAL PAPERS. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 408-412. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

SVĚTLÍK, M. Ztráty a teplo ve vysokootáčkových strojích. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. s. 134-137. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

FOLPRECHT, M.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. Battery Powered Multipurpose DC-DC Converter. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 147-149. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

PÍŠKA, J. Comparison of arc erosion coefficients. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1. Brno. Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and, 2020. p. 95-98. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

MIKLÁŠ, J. Estimating the Power BJT Excess Charge Recombination Time Constant. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 423-429. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

TOMÁNEK, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. High Power Wireless Power Transfer with Inductive Coupling. In ECS Transactions. ECS Transactions. ECS, 2020. p. 373-380. ISSN: 1938-5862.
Detail

TOMÁNEK, R.; BENDA, D.; VOREL, P. Multi-Level Contactless Zero-Voltage Switching Rectifier as a Pre-Regulator in a DC Laboratory Power Supply. In 2020 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe). 1. Madrid: IEEE, 2020. p. 466-471. ISBN: 978-1-7281-7455-6.
Detail

CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; MIKLÁŠ, J. Approximation of Alkaline Battery Transfer Function Using Neural Network. 2020. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; MIKLÁŠ, J. Approximation of Battery Transfer Function Using Neural Network. In ECS. ECS Transactions. 2020. p. 351-356. ISSN: 1938-5862.
Detail

NOVOTNÁ, V.; CIPÍN, R.; ČERVINKA, D., STÁREK, Z., PEŠL, M. Numerical Modeling of Electroporation Process Using Endocardial Catheter. In 8th European Medical and Biological Engineering Conference. IFMBE PROCEEDINGS. Switzerland: Springer Nature, 2020. p. 896-904. ISBN: 978-3-030-64609-7. ISSN: 1680-0737.
Detail

CALUORI, G.; ODEHNALOVÁ, E.; JADCZYK, T.; PEŠL, M.; PAVLOVÁ, I.; VALÍKOVÁ, L.; HOLZINGER, S.; NOVOTNÁ, V.; ROTREKL,V.; HAMPL, A.; CRHA, M.; ČERVINKA, D.; STÁREK, Z. AC pulsed field ablation is effective and safe in atrial and ventricular settings: a proof-of-concept chronic animal study. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2020, no. 8, p. 1-27. ISSN: 2296-4185.
Detail

PEŠL, M.; VÍTEČEK, J.; ČERNÍK, M.; NOVOTNÁ, V.; ČERVINKA, D.; CALUORI, G.; KULÍK, T.; KUBALA, L.; STÁREK, Z. Microbubbles as safety issue of novel cathetrization ablation methods. The Abstract Book of EMBEC 2020. 2020. p. 245-245.
Detail

RÚRA, D. Design example of radial active magnetic bearing for high-speed machine. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 413-417.
Detail

KNEBL, L.; BÁRTA, J.; VÍTEK, O.; ONDRŮŠEK, Č. High-torque Ferrite Assisted Reluctance Machine Winding Comparison. In USB Proceedings2020 International Conference onElectrical Machines (ICEM). 2020. p. 1567-1572. ISBN: 978-1-7281-9944-3.
Detail

BÁRTA, J.; KNEBL, L.; TOMAN, M.; ABRAMENKO, V.; PETROV, I.; LOLOVÁ, I. Design and Analysis of 1.5 kW, 1500 rpm Line-Start Permanent Magnet Synchronous Machine. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 2020. p. 28-32. ISBN: 978-1-7281-5602-6.
Detail

LOLOVÁ, I.; BÁRTA, J.; BRAMERDORFER, G.; SILBER, S. Topology optimization of line-start synchronous reluctance machine. In 2020 19th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). 1. Prague, Czech Republic: IEEE, 2020. p. 55-61. ISBN: 978-1-7281-5602-6.
Detail

TOMAN, M.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Thermal Model of Li-ion Battery Pack in PCM Case. 21st Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cell. 1. 2020. p. 181-183. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

TOMAN, M.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Thermal Model of Small Li-ion Battery Pack with Case Made of Phase Change Material. In ECS. ECS Transactions. 2020. p. 365-371. ISSN: 1938-5862.
Detail

RÚRA, D.; BÁRTA, J. The low-cost design approach to the active magnetic bearing test stand. In 2020 20th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). 2020. p. 227-231. ISBN: 978-1-7281-5602-6.
Detail

MARTIŠ, J.; VOREL, P.; LAŽEK, T. Compact Battery Power Source for Oscilloscope. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2020. p. 1-6. ISSN: 1938-5862.
Detail

VALENTA, J.; ŠIMEK, D.; DOSTÁL, L.; KLOC, P.; KOUDELKA, F.; GRYCZ, M. Simulation of Earthing Switch Behavior and Its Test Verification. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

ČERVINKA, D.; FOLPRECHT, M.; NOVOTNÁ, V.: AC elektroporátor V2.0; Zdroj pro střídavou elektroporaci s impedančním přizpůsobením. Laboratoř SA3.08 Technická 12 Brno. URL: http://www.uvee.fekt.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail