Detail projektu

Energetické transformace pro udržitelnou energetiku

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Termochemické přeměny jsou nedílnou součástí energetiky. Projekt je zaměřen především na popis vybraných fází spalovacího, zplyňovacího a pyrolýzního procesu a využívání uvolněné energie. Konkrétně budou výzkumné práce zaměřeny na: - popis vlivu dílčích faktorů spalování na vznik jemnýchčástic, - popis vlivu základních parametrů na pyrolýzu tuhých paliv, - zvládnutí spalování odpadních plynů, - zvládnutí spalování alternativních paliv, - zvládnutí procesu kondenzace , - matematické modely termických procesů.

Označení

FSI-S-20-6280

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Brázdil Marian, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Elbl Patrik, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Chýlek Radomír, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kalivodová Markéta, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Klíma David, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Konopiský Karel, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kracík Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kudela Libor, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Lachman Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Lisý Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Poláčik Ján, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Ptáček Pavel, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Sitek Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šnajdárek Ladislav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Špiláček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Toman Filip, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vavříková Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Energetický ústav
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)
EÚ-odbor energetického inženýrství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)