Detail projektu

Energetické transformace pro udržitelnou energetiku

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Termochemické přeměny jsou nedílnou součástí energetiky. Projekt je zaměřen především na popis vybraných fází spalovacího, zplyňovacího a pyrolýzního procesu a využívání uvolněné energie. Konkrétně budou výzkumné práce zaměřeny na: - popis vlivu dílčích faktorů spalování na vznik jemnýchčástic, - popis vlivu základních parametrů na pyrolýzu tuhých paliv, - zvládnutí spalování odpadních plynů, - zvládnutí spalování alternativních paliv, - zvládnutí procesu kondenzace , - matematické modely termických procesů.

Označení

FSI-S-20-6280

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Brázdil Marian, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Elbl Patrik, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Chýlek Radomír, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kalivodová Markéta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Klíma David, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Konopiský Karel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kracík Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kudela Libor, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Lachman Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Lisý Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Musilová Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Poláčik Ján, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Ptáček Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Sitek Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šnajdárek Ladislav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Špiláček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Toman Filip, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Energetický ústav
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)
EÚ-odbor energetického inženýrství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

POLÁČIK, J.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M. Emission of fine particles from residential combustion of wood: Comparison of automatic boiler, manual log feed stove and thermo-gravimetric analysis. Journal of Cleaner Production, 2021, vol. 279, no. 123664, p. 1-9. ISSN: 0959-6526.
Detail

SUK, L.; PETROSYAN, T.; ŠTEVANKA, K.; VLČEK, D.; GEJDOŠ, P. Experimental Investigation of Critical Heat Flux on Different Surfaces at Low Pressure and Low Flow. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 19, p. 1-23. ISSN: 1996-1073.
Detail

ŠKORPÍK, J. Tepelné turbíny a turbokompresory: vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par. Tepelné turbíny a turbokompresory: vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par. 2020. ISBN: 978-80-214-5847-5.
Detail

TOMAN, F.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J.: Tlakové stand pro hodnocení vlivů na proudění kapalného filmu; Tlakové zařízení pro hodnocení vlivů na proudění kapalného filmu na vnitřní stěně trubky. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail