Project detail

Energetické transformace pro udržitelnou energetiku

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

On the project

Termochemické přeměny jsou nedílnou součástí energetiky. Projekt je zaměřen především na popis vybraných fází spalovacího, zplyňovacího a pyrolýzního procesu a využívání uvolněné energie. Konkrétně budou výzkumné práce zaměřeny na: - popis vlivu dílčích faktorů spalování na vznik jemnýchčástic, - popis vlivu základních parametrů na pyrolýzu tuhých paliv, - zvládnutí spalování odpadních plynů, - zvládnutí spalování alternativních paliv, - zvládnutí procesu kondenzace , - matematické modely termických procesů.

Mark

FSI-S-20-6280

Default language

Czech

People responsible

Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2022-12-31)
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Brázdil Marian, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Elbl Patrik, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Chýlek Radomír, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kalivodová Markéta, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Klíma David, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Konopiský Karel, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kracík Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kudela Libor, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Lachman Jakub, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Lisý Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Poláčik Ján, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Ptáček Pavel, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Sitek Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Šnajdárek Ladislav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Špiláček Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Toman Filip, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Vavříková Petra, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)

Units

Energy Institute
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Dept. of Power Engineering
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

SUK, L.; PETROSYAN, T.; ŠTEVANKA, K.; VLČEK, D.; GEJDOŠ, P. Experimental Investigation of Critical Heat Flux on Different Surfaces at Low Pressure and Low Flow. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 19, p. 1-23. ISSN: 1996-1073.
Detail

ŠKORPÍK, J. Tepelné turbíny a turbokompresory: vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par. Tepelné turbíny a turbokompresory: vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par. 2020. ISBN: 978-80-214-5847-5.
Detail

TOMAN, F.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J.: Tlakové stand pro hodnocení vlivů na proudění kapalného filmu; Tlakové zařízení pro hodnocení vlivů na proudění kapalného filmu na vnitřní stěně trubky. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail