Detail projektu

Klimaticky adaptivní prvky integrované ve vývoji energeticky a ekologicky efektivní obálky budovy

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

V současné době probíhá výzkum a vývoj v oblasti efektivních obalových technologií budov s integrováním různých typů adaptivních podob. Integrace nových řešení umožňuje využití solárních/tepelných zisků ke zlepšení energetické účinnosti budov v souladu s evropskou energetickou strategií – využívání obnovitelné sluneční energie. Teoretická predikce ve vztahu s reálnými charakteristikami a účinnost těchto řešení v konceptech fasád reagujících na změnu klimatických podmínek pro oblast střední Evropy jsou současnými výzkumnými výzvami. Projekt je zaměřen na teoretický a experimentální výzkum adaptivních řešení integrovaných ve fasádních konceptech. Nový PV/PCM komponent a jeho integrace ve fasádním prvku budou vyvinuty, fyzikálně charakterizovány, experimentálně testovány a optimalizovány. Cílem je redukce konvenčních materiálových řešení zajištujících současné nároky na tepelněizolační vlastnosti obálek budov při nalezení optimální úrovně mezi energetickými a environmentálními aspekty více funkčního stavebního prvku a jeho funkčnosti v konceptu adaptivní fasády.

Popis anglicky
R&D in the field of efficient building envelope technologies is currently being conducted regarding the integration of various types of adaptive materials. The integration of new solutions enables the use of solar/thermal gains to improve the energy efficiency of buildings according to the European energy strategy for renewable solar energy. Theoretical prediction in connection with real characteristics and the performance of these solutions in climate responsive façade concepts are relevant research challenges. The project is focused on theoretical and experimental research into adaptive solutions implemented in façade concepts. New PV/PCM component and its façade integration will be developed, physically characterized, tested and optimized. The aim is to reduce reliance on conventional material solutions that meet the current requirements for the thermal insulation of building envelopes. The goal is to find an optimal level between the energy and environmental aspects of multifunctional building element.

Klíčová slova
adaptívní materiály;obálka budovy;energetická ůčinnost;optické vlastnosti;fotovoltaika; akumulace tepla;skladování tepelné energie;latentní teplo;materiály se zmenou skupenství; termoelektrický efekt;predikce účinnosti;simulace budov;průsvitnost

Klíčová slova anglicky
adaptive materials;building envelope;energy efficiency;optical properties;photovoltaics;heat accumulation;thermal energy storage;latent heat;phase change materials;thermoelectric effect; performance prediction;building simulation;translucency

Označení

20-00630S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Čekon Miroslav, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 03.12.2022)
Čurpek Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Slávik Richard, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Struhala Karel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- příjemce (01.01.2020 - 03.12.2022)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2020-01-01 - 2022-12-31)